Cikkek archívuma

Üdvösség Anyja: Isten Akarata leküzdhetetlen

2014.12.29 17:30
Drága gyermekeim, ne féljetek Krisztus Ígéreteitől, mert azok lesznek a ti megmentő tényezőitek. Fiam, Jézus Krisztus, jelen van köztetek, és ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, vagy eltávolodni tőletek. Ígérete, hogy megmenti a világot, be fog teljesedni, mivel ez Örök Atyám Akarata. Tudnotok...

Védelmezzétek Igémet. Beszéljetek Igémről.

2014.12.28 18:30
Drága szeretett leányom, a gyötrelem legnagyobb fájdalma, hogy olyan Törvények léteznek nemzeteitekben, amelyek minden módon – úgy láthatóan, mint láthatatlanul – ellenszegülnek Isten Törvényeinek. Mert Istennek minden Törvényét, amelyet megszegnek azok, akik nemzeteteket irányítják, most a...

Üdvösség Anyja: Isten Akarata a legtöbbetek számára egy misztérium

2014.12.27 12:55
Drága gyermekeim, nektek bíznotok kell mindig Fiam Szent Akaratában, mert az Ő nagy Irgalmának köszönhetően csak egy bizonyos mennyiségű gonoszság áraszthatja el a világot. Amikor a Fiam olyan cselekménybe avatkozik, mely bármilyen megszentségtelenítést okoz, azért teszi, hogy megvédje a hitet....

Azok, akiknek „Tüzes Nyelvek” adatnak, nem fogják eltűrni a bűnt.

2014.12.26 14:00
Drága szeretett leányom, az Én Időm egyre csak közeledik, és a bűn okozta szenvedés, nyomorúság és fájdalom hamarosan megszűnik. Addig is Szeretetem fogja fenntartani a világot, és Én véget fogok vetni minden rossz cselekedet és gonosz tett forrásának, amelyet ellenségeim hoztak létre. A gonosz...

A humanizmus egy sértés Istennel szemben

2014.12.25 15:10
Drága szeretett leányom, ne foglalkozzatok a gonosszal, mely megrontja a világot. Hagyjatok mindent Rám. Mert mindaddig, amíg szerettek és tiszteltek Engem, és Szent Akaratomnak megfelelően másokat is szerettek, Én meg foglak védeni benneteket minden Ellenem irányuló dolog fájdalmától. A...

Az a nap, amikor eljövök Isteni Irgalmasságomban, a megvilágosodás napja lesz

2014.12.23 16:55
Drága szeretett leányom, e különleges alkalommal szeretett követőimet hívom, hogy jöjjenek Hozzám és engedjék meg Nekem, hogy beborítsam őket Szent Véremmel. Én földi életemet adtam oda Nagy Irgalmasságom jeleként, és most amikor újra eljövök, hogy mindenkit Magamhoz vigyek, meg fogom mozdítani a...

Ó, milyen nagy örömet jelentene Számomra, ha Karácsony Napján Hozzám fordulnának

2014.12.22 20:45
Drága szeretett leányom, ez egy üzenet a világnak Karácsony Napjára. Mivel mindnyájan a Születésnapomat ünneplitek, engedjétek meg Nekem, hogy ezen a különleges napon belépjek a szívetekbe, mert ez az Én Napom. Hívjatok meg Engem otthonotokba, mint egy kedves vendéget, és mutassatok be...

Üdvösség Anyja: A Szeretet Ajándéka Karácsonykor felerősödik

2014.12.20 16:25
Drága gyermekeim, Fiam Szeretete soha nem árad ki olyan széles körben, mint Karácsonykor. Ebben az időben, Születésének megünneplése során, Ő Szeretetével árasztja el a lelkeket. Ez az az időszak, amikor meg kell élnetek, természetesen, mint Isten gyermekei a nektek adott szeretetet. Nektek...

Ne szóljatok semmit, amikor jót cselekedtek

2014.12.16 23:00
Drága szeretett leányom, azok, akik valódi tisztánlátással rendelkeznek, nagyon könnyen felismerik azokat, akik azt mondják, hogy Tőlem jönnek, és akik a Szentlélekkel áldottak. Ők soha nem keresik mások figyelmét vagy hízelgését. Soha nem keresik a népszerűséget, és nem is lesznek népszerűek, mert...

Ehelyett ők bele fognak esni abba a csapdába, hogy elválasszák a dogmát a tantól

2014.12.15 21:55
Drága szeretett leányom, amikor a Farizeusok elküldtek tekintélyes embereket, hogy minden elképzelhető trükköt felhasználva Engem támadjanak, ugyanakkor pedig a templomokban a Messiás eljöveteléről szóló próféciákról prédikáltak. Miközben gúnyoltak Engem és hazugságokat terjesztettek Erkölcsösségem...
Tételek: 41 - 50 ból 1393
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>