Cikkek archívuma

A másokért végzett munkátok semmit sem fog jelenteni Számomra, mert ti az Igazsághoz való hűségetek szerint lesztek megítélve

2014.12.14 18:00
Drága szeretett leányom, Én a Kereszthalálom által egy nagy Ajándékot adtam népemnek. Ez az Áldozat, amelyet azért ajánlottam fel, hogy megmentsem a biztos haláltól a világot, része Atyám a Nagy Nap előtti végső Szövetségének, amikor is megmenti a maradékot a Földön. Nemzedékről nemzedékre...

Az ember lelkiismerete nem más, mint a lélek tükre

2014.12.13 00:15
Drága szeretett leányom, az ember lelkiismerete nem más, mint a lélek tükre. Amit a lelkiismeret érez, amire felel, vagy amiben hisz, az visszatükröződik a lelkében. Ez azt jelenti, hogy amikor a lelkiismeretetek olyasmire figyelmeztet benneteket, amiről tudjátok a szívetekben, hogy az Isten...

Az új világvallás, amelyet minden ember számára készítettek, vonzani fogja a nem Keresztény vallásokat

2014.12.11 21:50
Drága szeretett leányom, ma olyan hírt hozok nektek, amely fel fogja deríteni a szíveteket. Nektek, dédelgetett tanítványaim, akik hűségesek vagytok Isten Igéjéhez, különleges kegyelmeket fogok adni. Ezek a Kegyelmek, amelyek azokra fognak kiáradni, akik az Én Szent Nevemért szenvednek, rendkívüli...

Üdvösség Anyja: Én minden korszakban az Ő hírnökeként lettem küldve

2014.12.09 17:00
Drága gyermekem, én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja, és azért jövök, hogy feltárjam nektek földi küldetésem célját. Én az Úr szolgálóleánya vagyok, és Engem Mennyei Atyám jelölt ki arra, hogy a világra hozzam az Ő Fiát, Jézus Krisztust, a világ Megváltóját. Mint ahogy elhivatott voltam...

Üdvösség Anyja: Fiam megadta nekem azt a hatalmat, hogy eltiporjam a kígyó fejét

2014.12.08 17:30
Drága gyermekeim, amikor a legváratlanabb helyeken történő új háborúk kitöréséről hallotok, tudatában kell lennetek annak, hogy a Jelenések Könyvében foglalt próféciák már elérkeztek hozzátok. Amikor a föld természetes rendje és az emberi faj viselkedése a világnak mind a négy sarkában zűrzavarba...

Isten, az Atya: Nélkülem semmi sem létezne. Nem lenne világegyetem. Nem lenne szeretet. Nem lenne élet.

2014.12.07 16:30
Drága leányom, senki se feledje közületek, hogy Én Ki Vagyok. Én a ti szeretett Atyátok Vagyok, mindannak Teremtője, ami kezdetben volt, és Az, ami a vég. Mindezek a dolgok Tőlem származnak, és minden ember Színem előtt meg fog hajolni, ha nem szeretné, hogy kidobják a Legnagyobb Mennyei...

Ha megölelitek a new age praktikáit, megtagadtok Engem

2014.12.06 14:20
Drága szeretett leányom, hogyan van az, hogy azok, akik nem fogadják el Létezésemet, vagy Örök Atyám Istenségét, olyan készségesen megölelik mindazokat a hamis isteneket, melyeket saját maguk készítenek? Amikor azok a lelkek, akik Létezésemet elutasítják, érzik Jelenlétemet, akkor anélkül, hogy...

Üdvösség Anyja: Isten egy természetes rendet teremtett az emberiség számára

2014.12.05 21:50
Drága gyermekeim, Isten a világot a maga teljes tökéletességében teremtette meg. Mivel a világ Istentől származik, ezért mindennek megvan a maga pontos és természetes rendje Isten Szent Akaratának megfelelően. Az emberi törvényeket és a természet törvényeit Az alkotta, Aki minden dolog fölött áll....

Jelenlétem meg fogja rázni a Földet, és a föld remegni fog

2014.12.04 22:55
Drága szeretett leányom, amikor Második Eljövetelem ideje elérkezik, mennydörgéshez hasonló erős hang lesz hallható, és az ég úgy fog megnyílni, mint amikor egy függöny felemelkedik. Én egy nagy fehér fényben fogok megjelenni, mely fényesebb lesz, mint a nap, és ez a Nagy Fény, mely Engem körbe...

Minden ember rendelkezik Atyám jellemvonásaival

2014.12.02 23:10
Drága szeretett leányom, az eljövendő sötétség napjai ellenére, midőn a világ meg lesz tisztítva a bűntől, és amikor Engem úgy fognak elutasítani, mint Aki már nem időszerű, mégis Én Vagyok az Irgalmasság Istene. Emlékeztetlek benneteket, hogy Én könnyen megbocsátok, és Lényem minden részével...
Tételek: 51 - 60 ból 1393
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>