Cikkek archívuma

Üdvösség Anyja: Isten angyalaitól azt lehet kérni, hogy imádkozzanak értetek, de azt, hogy hatalmat adjanak nektek, már nem

2014.11.30 17:20
Drága gyermekeim, nektek nem szabad soha Isten angyalaihoz imádkoznotok, mert ők Istennek csupán csak szolgái, kiknek egyedüli törekvésük az, hogy Istent Dicsőítsék, és az Ő Legszentebb Akaratát teljesítsék. Az imádkozás nem más, mint az imádat cselekedete, és amikor Isten angyalait az Ő Mennyei...

Azok, akik elsőszülöttségi jogukat eladták a fenevadnak, soha nem fognak a Színem elé járulni.

2014.11.29 14:25
Drága szeretett leányom, Én a gyengék, a sérülékenyek, a magányosak és az alázatosak miatt nyilvánítom ki Istenségemet. Hatalmam Szent Akaratomba söpri ezeket a lelkeket, és általuk meg tudom valósítani az emberiség üdvössége érdekében hozott Tervemet.  Amikor azok, akiket meghívtam arra, hogy...

A Velem kapcsolatos címek új neveket fognak kapni

2014.11.28 23:50
Drága szeretett leányom, a világ Második Eljövetelemre készül, és e Naphoz vezető út kikövezésében két különböző létforma keveredett. Mint ahogy Én, Jézus Krisztus, Beavatkozásom által felkészítelek benneteket, úgy a Sátán is felkészíti hadseregét. Ellenségeim már évek óta sok mindent elterveztek,...

Az emberek azért veszítették el a szeretetet az életükben, mert már nem tisztelnek Engem

2014.11.27 19:50
Drága szeretett leányom, az ember által eddig megtapasztalt szenvedések közül a legtöbb szenvedés az elkövetkezendő években lelki szenvedés lesz. A lelki szenvedést nemcsak azok a követőim fogják megtapasztalni, akik hűek maradnak Isten Igéjéhez, hanem minden ember, függetlenül attól, hogy miben...

Üdvösség Anyja: A sötétség hamis egyháza élettelen lesz

2014.11.27 08:40
Drága gyermekeim, a hamis egyház, mely Fiam földi Egyházának a helyébe fog lépni; és az új misekönyv paragrafusai között, mely a régit fogja helyettesíteni, minden eretnekség ügyesen el lesz rejtve. A sötétség hamis egyházát azért fogják megalkotni, hogy a nagy pokol után, a régi Egyház helyébe...

Az eretnekek hemzsegni fognak, a Nevemet pedig el fogják törölni

2014.11.26 11:19
Drága szeretett leányom, Én egy Misztérium Vagyok a világ számára, és csak azok fogják megismerni annak a Szeretetnek a nagyságát, amelyet a Szívemben őrzök az emberek számára, akik közel állnak Hozzám.   Ha láthatnák az Arcomat, tudnák, hogy milyen mély a Szeretetem, az Aggodalmam, a...

A Föld, amelyet gonosz útjaik megfertőztek, nyögni fog fájdalmában

2014.11.24 15:30
Drága szeretett leányom, ó mennyi vigasztalásra van szükségem ebben az időben, mivel oly sokan eltávolodtak Tőlem. Könnyeim patakokban folynak, mert a Sátán hadserege, amelyet a legaljasabb démon, Jezabel fertőzött meg, sokakat megkísértett azok közül, akik azt vallják, hogy Engem képviselnek. Ó...

Jezabel, a gonosz lélek, minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy beszivárogjon földi Egyházamba

2014.11.23 18:20
Drága szeretett leányom, Jezabel, a gonosz lélek, egy nagy támadást tervezett a lelkek megmentésére létrehozott Küldetésem ellen. Ez az áruló, és Isten prófétáinak az elpusztítója, aki megnyilvánul népem körében, úgy honosította meg magát a földön, mint Isten tanára, hogy elcsábítsa a lelkeket, és...

Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus Papság (Klérus) számára

2014.11.21 16:15
Én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja – az Üdvösség Anyja. Ma van egy üzenetem a Római Katolikus Papság számára, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök hozzátok. Hívom Fiam minden felszentelt szolgáját, akik a nagy megpróbáltatások ezen idejében szolgálják Őt az...

Üdvösség Anyja: Engedjétek, hogy szeretetet és vigasztalást vigyek a lesújtottaknak

2014.11.19 14:47
Drága gyermekem, engedjétek, hogy szeretetet és vigasztalást vigyek a lesújtottaknak, különösen azoknak, akik szörnyű betegségekben szenvednek. Én nagy áldásokat hozok nektek szeretett Fiamtól, Aki arra vágyakozik, hogy elérje mindazokat közületek, akik ilyen módon szenvednek. Ő az által fog...
Tételek: 61 - 70 ból 1393
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>