Cikkek archívuma

Ti vagy Igémnek megfelelően szerettek Engem, vagy egyáltalán nem szerettek Engem

2015.01.27 14:35
Drága szeretett leányom, a logikus gondlkodás semmilyen szerepet nem játszik azok elméjében, akik hevesen el fogják utasítani Isten Szent Igéjét, beleértve azokat is, akik mindenáron Ellenem vannak, és azokat, akik nem maradnak teljesen hűségesek az Igéhez. Ti csak azt mondhatjátok, hogy Tőlem...

Isten, az Atya: Én át fogok ölelni minden embert, minden fajhoz, hitfelekezethez és valláshoz tartozót

2015.01.25 15:45
Drága leányom, a Beavatkozásom, hogy megnyissam gyermekeim szemét szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szeretetére, egyre csak közeledik. Én minden gyermekemet szeretem, és minden férfit, nőt és hét évnél idősebb gyermeket Fiam Irgalmának a Világosságába fogok hívni. Készüljetek Beavatkozásomra, mert az...

Üdvösség Anyja: a szekuláris világ befolyása egy nagy árhullámhoz hasonlít

2015.01.25 14:40
Drága gyermekeim, a Tisztánlátás Ajándéka a Szentlélek Erejétől van, és az nem adatik meg olyan könnyen. Ki kell azt érdemelni. Azt csak azok kapják meg, akik egységben vannak Krisztussal, és mentesek a kísértés minden olyan zavaró tényezőjétől, amelyet a gonosz helyez eléjük. A gonosz nem tudja...

Isten mindenütt jelen van – Ő mindenhol ott van

2015.01.22 20:20
Drága szeretett leányom, a hitehagyás magával ragadta a világot, és kiterjeszti karjait minden olyan vallásra, amelyek elismernek Engem, Jézus Krisztust, valamint azokra, amelyek elismerik szeretett Atyámat. Azok, akik a hitehagyást terjesztik, nem nyilvánvaló módon teszik, és a csalók gondosan...

A bölcsesség magával hozza az Igazság meglátásának a képességét

2015.01.21 20:24
Drága szeretett leányom, a bölcsesség egy Ajándék, mely a Szentlélek Ereje által adatik az embernek. Mert minden gazdagság, hatalom és a Földön összegyűjtött drágakő, amelyre az ember szert tehet, semmit sem ér, ha nem rendelkezik a bölcsesség Ajándékával. A bölcsesség magával hozza az Igazság...

A Nagyfigyelmeztetés segíteni fog a világnak leküzdeni minden idők legnagyobb hitehagyását

2015.01.20 20:40
Drága szeretett leányom, amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, ez lesz a Második Eljövetelemre való felkészülés első szakasza. Azok, akik nem fognak elfogadni Engem, kapni fognak egy rendkívüli lehetőséget, hogy időt fordítsanak az Igazságról való elmélkedésre; ilyen nagy az Én Irgalmam. Kérlek...

Üdvösség Anyja: Az emberek a saját sorsuk fölött döntenek

2015.01.20 15:30
Drága gyermekeim, hamarosan egy nagy félrevezetés fog lesújtani a világra, mely úgy fog lehullani, mint egy függöny. Ez a félrevezetés szinte teljes egészében el fogja törölni az Igazságot, de azok, akik meg vannak áldva Fiam Irgalmasságának Fényével, látni fogják a hamisságokat, amelyek eltakarják...

Csak egyedül Én tudom a napot és az órát, amikor az utolsó lélegzeteteket fogjátok venni.

2015.01.18 12:45
Drága szeretett leányom, amikor egy ember valamilyen okból kifolyólag eltávolodik Tőlem, soha nem fog igazi békére találni. Amikor egy ember rájön arra, hogy Én Ki Vagyok, a szíve megnövekszik az Irántam való szeretet miatt. Az az ember, aki minden bizalmát Belém helyezi, el fog viselni bármilyen...

Szükségem van rátok, ahogyan nektek is szükségetek van Rám

2015.01.17 18:18
Drága szeretett leányom, Én vagyok az, a ti Jézusotok és Megváltótok, aki hozzátok szól. Azok közül, akik olvassák ezeket az üzeneteket, nagyon sokan félnek. A félelem a gyűlölet egy bizonyos formáját hozza magával, mert nagyon sokan nem akarnak elismerni Engem. A félelem érthető, de mégsem szabad...

Ők úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket

2015.01.16 11:10
Drága szeretett leányom, az Én Akaratom nem győzhető le soha, mert az örök.   Az ember nagyon sokféle módon fellázadt már Isten Akarata ellen, de amikor az ember akarata összefonódik Isten Akaratával, akkor mindazok, akik Isten Akarata ellen harcoltak, mindent el fognak veszíteni. A gyengéd...
Tételek: 21 - 30 ból 1393
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>