Üdvösség Anyja: ahogy Isten Szent Szava képes lelkeket egyesíteni, úgy az nagy megosztottságot is okozhat

2013.07.31 18:31

Gyermekem, ha szeretitek Fiamat, Jézus Krisztust, akkor mindazok, akik valóban szeretik Őt, közelebb kerülnek egymáshoz. Amikor azok, akik Fiamat szeretik nehéznek találják, hogy másokat is szeressenek, akkor hívniuk kell Engem, az Üdvösség Anyját, hogy megnyissam a szívüket.

Fiam Szeretete olyan erőteljes, hogy a Szentlélek Ereje által nagyon gyorsan szétárad a világ egyik szögletéből minden egyes részébe. Amikor Fiam Szent Szava Isten minden gyermekéhez eljut ezeken az üzeneteken keresztül, akkor az behatol majd az alázatos lelkekbe, akik felismerik, hogy a Megváltó az, aki hozzájuk szól. A Szeretet, mely az Ő Szavaiból árad, melyek által hozzátok szól az emberiség történetének ezen időszakában, több millió lelket fog azonnal egyesíteni úgy, mintha ti mindnyájan az egész életetek során már ismertétek volna egymást. Oly erőteljes ez (a Szeretet), hogy a nyelvek ereje által nemzetről nemzetre gyorsan tud terjedni minden nyelven. Innen fogjátok tudni, hogy ezek a szavak, amelyek ezen üzeneteken keresztül adatnak, a Fiamtól származnak.

Ahogy Isten Szent Szava képes lelkeket egyesíteni, úgy nagy megosztottságot is okozhat. A gyűlölet, mely annak következménye, hogy Isten Szava falja a lelkeket, nem volt még ilyen mélyponton. Amikor ezek az Üzenetek ilyen gyűlöletet szítanak, és gonosz tetteket vonzanak maguk után azok által, akik Fiam igaz tanítványainak nevezik magukat, akkor tudnotok kell, hogy ezt a gonosz okozza. Szegény lelkeim, szegény összezavarodott gyermekeim, sohasem szabad hátat fordítanotok, amikor bizonytalanok vagytok Fiam Szavaiban. Nyitva kell tartanotok elméteket, és hűségesnek kell maradnotok mindahhoz, amit Ő tanított nektek. Ne ítéljetek meg senkit az Ő Nevében. Szeressétek egymást. Nem számít, ha nem hiszitek, hogy Isten az Ő utolsó prófétáját küldte el. Azonban kérlek benneteket, hogy ne feledkezetek meg kötelezettségeitekről – azáltal, hogy teljesítitek Fiammal szembeni kötelességeiteket, azaz szigorúan betartjátok Tanításait.

Sohasem szabad elfogadnotok, hogy bármilyen új tanra is áldását adná, amit nem Ő adott a világnak, amikor a Földön járt. Ő sohasem nézne el semmit, bármi legyen is az, ami Kereszthalálát helyettesítené a világ oltárain.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja