Ti nem a sátánhoz tartoztok, hanem Hozzám és az Örök Atyához

2011.07.30 15:30

Szeretett leányom, időszakonként azt gondolod, hogy nem leszel képes elviselni az üzeneteim miatti megpróbáltatásokat, de nem szabad félned. A félelem nem olyan dolog, amit érezned kell.  Ha először megengeded Nekem, hogy félelmeidet elvegyem, azáltal, hogy teljesen Rám hagyatkozol, akkor szabad leszel.

Ó, mennyire elfelejtették gyermekeim, hogy az Isteni Birodalomnak hatalma van, leányom. Ha csak egy pillanatra letennék pajzsukat, akkor képesek lennének tisztán látni az emberiségre vonatkozó isteni tervem részleteit, ahogy kibontakozik. Ez a pajzs, az emberi intelligencia pajzsa, melyet az emberi logika vezérel, az emberi tudomány előrehaladásával, lángra kap, mint a széna.  Tömörnek tűnik, de mégis üres anyag. De az ember azt hiszi, hogy védelmet nyújt az igazsággal, az Isteni jelenlét igazságával szemben. 

Pajzsotok, gyermekeim, amely által kizártok Engem és Tanításaimat az életetekből, a bukásotokhoz vezet. Idővel nem fog már védelmet nyújtani számotokra és olyan gyorsan fog elégni, szinte azonnal, mint a szalma, így meztelenek lesztek. Meztelenségetek végül fel fogja fedni számotokra a sátán megtévesztését, és minden üres ígéretét a világi biztonságról, ami valójában nem is létezik. Az ember a makacssága miatt  nem fogadja el az Örök Atyám létezését, ezért lesz száműzve  a sötétségbe.   

Amikor hamarosan Fényemet fogjátok látni, Szeretetem lángjait, amint az égen megjelenik, akkor ne legyenek kétségeitek. Ez nem illúzió lesz. Ez valóság lesz, és nektek meg kell alázkodnotok, hogy megnyíljon a szemetek az igazságra. Ne fordítsátok el szemeteket, és ne merüljetek el a félelemben. Jelenlétemet úgy kell, hogy köszöntsétek, mint megváltásotok utolsó lehetőségét. Én vagyok az, aki jön, hogy kezeimmel betakarjalak benneteket. Én vagyok, a ti Megváltótok, aki még egyszer eljön, hogy a sötétség és a kétségbeesés mélyéről visszahozzon benneteket. Már megmondtam nektek, hogy sohasem hagylak el benneteket. Sohasem hagylak benneteket a sátán „irgalmasságára”, mert ti nem hozzá tartoztok. Ti Hozzám és az Én Örök Atyámhoz, a ti Teremtőtökhöz tartoztok.  

Amikor az égen Dicsőségem lángját fogjátok látni, akkor legyetek boldogok. Minden kétség el fog tűnni, amelyet bármikor is éreztetek az Isten, az Atya létezésével kapcsolatban. Ahhoz, hogy javatokra fordítsátok azokat a kegyelmeket, amelyeket a Nagyfigyelmeztetés hoz magával a lelketek számára, azért, hogy megmeneküljetek, Szemeim előtt kicsiknek kell lennetek, és kérnetek kell Tőlem bűneitek bocsánatát. Akkor szeretetem el fogja árasztani lelketeket, és vissza fogtok térni Hozzám és a ti jogos Hazátokba.  

Ha ellenálltok Irgalmasságomnak, az arrogancia vagy az intellektuális érveitek miatt, akkor el fogtok veszni.

Most örömmel és lelkesedéssel várjátok Kegyelmemet, mert újra meg fogtok gyógyulni. Újjá fogtok születni.

 

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus