Szűz Mária üzenete – az engesztelő lélek elhagyatottsága

2011.09.04 21:50

(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta és azután, hogy az Áldott Édesanya 20 percig egy privát imaszobában megjelent neki)

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Anyja vagyok.

Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz és az elmúlt hét sem volt könnyű számodra, mivel a sátán ereje ellen kell megküzdened, hogy drága Fiamhoz hűséges maradhass. Ma este azért jöttem hozzád, hogy megpróbáljam elmagyarázni neked mindazt, ami történik. Mint engesztelő lélek, az elhagyatottság időszakait fogod megtapasztalni, azáltal, hogy kiűzetnek fejedből a Fiammal kapcsolatos gondolataid. Habár megpróbálsz időt szentelni az imádkozásra, mégis azt fogod tapasztalni, hogy ezt mégsem tudod megtenni. Aztán ez össze fog téged zavarni és Fiam jelenlétének ellenére is, az egyedüllét kínszenvedést fog okozni neked. Ezért ne bosszankodj, mert akármilyen nehéz is, de ez nem más, mint a szenvedés egyik formája, amelyet, mint engesztelő lélek meg kell tapasztalnod.

Kérlek, imádkozz a bátorságért és a kegyelmekért, hogy el tudjad fogadni a szenvedésnek ezt az új formáját, amely össze fog téged zavarni. Tarts ki a mindennapi Szentmise és Szentáldozás mellett, bármi is történjék. A sátán továbbra is arra fog téged ösztökélni, hogy ennek a munkának hátat fordíts. Nemsokára újra meg fogod engedni, hogy a kétségek megszállják a lelkedet. Kérj meg mindenkit, hogy most imádkozzanak érted. Hiszen, Fiamnak szánt ajándékod által, mindenhol folytatódik a lelkek megmentése. Ezt sohase feledd, függetlenül attól, hogy milyen nagyon szenvedsz.

Gyermekem, Én mindig kommunikálni fogok veled, akkor is, amikor elveszíted tájékozódásod érzékét, hiszen az Édesanyád vagyok. Én mindig itt leszek, hogy védelemben részesítselek, és hogy Fiam felé vezesselek, eleget téve kívánságainak. Menj szeretettel és békével.

 

Szerető Édesanyátok A Béke Királynője