Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön

2012.02.01 08:15

Leányom, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmességet kell mutatnod.

Ne kérdőjelezd meg Szent Szavát, mert Ő az Igazságot, és csakis az igazságot mondja.

Oly sok gyermekem megkérdőjelezi minden Szavát, amit Ő kezdettől fogva mond. Mert vannak olyanok, akik engedelmeskednek Szent Szavának, úgy, ahogyan az Atyám Könyvében található, viszont mindig van olyan is, aki azt másképp értelmezi.  

Fiam irányítása alatt neked mindent meg kell tenned, amit kérnek tőled. Soha ne engedj azoknak, akik azt követelik, hogy az Ő Szavai a saját értelmezéseiknek feleljenek meg.

Gyorsan haladj most előre gyermekem, és add át az üzeneteket, melyeket Fiam a világnak adott, hogy az eltévedt bűnösök megmenekülhessenek. Fiamnak csak egyetlen szándéka van, hogy megmentse a lelkeket.

Ne félj gyermekem, mert mindaz, amit Fiam mond, nincs ellentétben az Ő Legszentebb Egyháza tanításával a Földön.

Az Ő ajándékai, melyeket gyermekeim számára ad ezekben az utolsó időkben, nagyon különlegesek, és minden lélek számára adatnak.

Oly nagylelkű és irgalmas az Én Fiam, hogy a bűnösöket különleges kegyelmekkel akarja elárasztani, üdvösségük biztosításának érdekében.

Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat küldetésében, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelére, Atyám keze által lesz megállítva.

Ez a munka, mely felfedi az Igazság Könyvét, mivel a pecsétek feltörése most van folyamatban, Atyám számára a legfontosabb missziók egyike a Földön.

Az igazság meg volt ígérve a világ számára erre az időre.

Meg kell mondani az igazságot minden léleknek, minden hívőnek és hitetlennek, és mivel ők annyira eltávolodtak az Egyháztól, ilyen módon kell azt átadni nekik.

Minden angyal a Földre lett küldve, hogy megvédjék az emberiséget a csaló ellen, és azon hazugságok ellen, melyeket az örök üdvösség igazságaival kapcsolatban terjeszt.

Az emberiség lehet, hogy nem akarja meghallani az igazságot, és éppen ezért neked gyermekem, sok akadályt gördítenek az utadba, de mindez hiábavaló lesz.

Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ha ezt mégis megkísérelnék, akkor Atyám ereje úgy fog elszabadulni, mint a tűznek lángjai, melyek a Mennyekből ömlenek alá.

Gyermekem, soha ne vond kétségbe ezeket az üzeneteket, melyek neked adatnak.

Soha ne változtass meg egyetlen szót sem, csak azért, hogy azoknak feleljen meg, akik Isten Szavát megpróbálják megváltoztatni.

Csak egyetlen mester létezhet, és ez maga az egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Menj most azzal a bizonyossággal, amelyre szükséged van.

Ne feledd, hogy Fiam ezen üzenetei Isten minden gyermekének adattak, és nem csak az Ő Katolikus Egyházának vagy a választott népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenki számára adattak.

Atyám minden lelket egyformán szeret. Számára egy lélek sem fontosabb a másiknál.

 

Mennyei Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja