Szűz Mária: Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék

2012.08.25 12:00

Gyermekeim, a Mennyország örvend. Az angyalok Kara hangosan énekel Atyám dicséretére.

Az Ő Dicsőséges Irgalmasságát, mely által a Védettség különleges Kegyelmét adományozza, minden angyal és szent nagy szeretettel és örömmel éljenzi a Mennyországban.

Az Én gyermekeim a mai napig sem értik az Irgalmasság e nagy Ajándékának jelentőségét, mely Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől származik.

Nektek, gyermekeim, most hatalmatok van arra, hogy másokat, az eltévelygett lelkeket megmentsétek.

Ez azt jelenti, hogy a gonosz hatalmát olyan módon lehet legyőzni, ahogyan eddig még nem volt lehetséges.

A hazugságok, a megtévesztés és a gyűlölet – melyeket a gonosz ültet Isten gyermekeinek elméjébe -, hiábavalóvá válhatnak, hogyha az imák – amelyeket azok kapnak, akik szeretik Fiamat –, Isten Trónja előtt felajánlásra kerülnek.

Öleljétek magatokhoz a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek.

Értékeljétek nagyra azt, mert ez egy ritka Égi Ajándék.

Ez Atyátok minden gyermeke iránti Szeretetét bizonyítja nektek.

Ez a nagy csodák egyike, amely a végidőkben Isten minden gyermeke számára fel van ajánlva.

Köszönöm, hogy válaszoltatok Hívásomra.

 

Mária, a Mennyország Királynéja
Az Üdvösség Anyja