Szűz Mária: Nagyon sok lélek dönt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az Általam adott jeleket

2012.01.10 20:30

Gyermekem, meg kell mondanod a világnak, hogy az ima nagyon fontos ebben az időben.

Mindenhol szenvednek gyermekeim, minden országban.

Szükséges, hogy ebben az időben Isten minden gyermeke egyesüljön, és a sötétség végre felemelkedjen (szétoszoljon) a Földről.

Mennyire sírok bánatomban, amikor látom azokat a lelkeket, akik úgy döntenek, hogy nem veszik figyelembe a látnokaimnál tett látogatásaimat a Földön. Nagyon sokan úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják azokat a jeleket, melyeket Én azért adok, hogy biztosítsam a hit újraélesztését.  

Annyira hideg a lelkük, beleértve a papokat és a klérust is, akik vakok az igazság előtt, hiszen elvesztegették ezt a sok időt…

Ha megnyitották volna a szívüket az üzenetek előtt, melyeket a világnak adok, akkor több lélek jutott volna a szükséges lelki táplálékhoz.

Ezek az utolsó napok, tehát buzdító Szavaimat figyelembe kell vennetek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam hangját úgy hallgassák meg, ahogyan azt kell.

Azt hinnétek gyermekeim, hogy az Ő nagy Irgalmasságára ne készítené fel az emberiséget?

Ő most arra törekszik, hogy a megtérések által annyi lelket érhessen el, amennyit csak lehet.

Az Ő tervei teljesen készen állnak, egyetlenegy kivétellel: Neki több imára van szüksége, ezen imák hiányában a lelkek a csaló martalékaivá válnának.

Gyermekem, Fiam hamarosan meghozza gyermekei számára a szükséges enyhülést.  

Irgalmasságában, Ő most Második Eljövetelére készíti fel a világot.

Imádkozzatok, hogy mindazok, akik hisznek Fiamban, megnyissák szívüket Szent Üzeneteinek igazsága előtt.

Ha hallgatnak Rá és követik utasításait, akkor minden rendben lesz.

Ha figyelmen kívül hagyják a tiszta szeretetből adott Nagyfigyelmeztetést, akkor megakadályozzák mások üdvösségének a lehetőségét is.

A lelkek nagylelkűségét kérem, hogy fogadjanak hűséget szeretett Fiamnak, miközben Vele együtt az Új Paradicsom dicsőséges Uralma felé menetelnek.

Egy bizonyos ideig hírnökök voltak a világba küldve, hogy segítsék a világot felkészíteni erre a nagy eseményre.

Az utolsó szakaszhoz érkeztünk.

Hallgassatok Fiam hangjára, amint hozzátok szól. Ne utasítsátok Őt vissza.

 

Szerető Édesanyátok
A Mennyország Királynéja
A Megváltás Anyja