Szűz Mária: Egyre közeledik az idő számomra, hogy a kígyót eltiporjam

2012.04.10 05:57

Én vagyok a te szeretett Édesanyád, a Föld Királynője. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás, Szűz Mária, Jézusnak – aki testben jött el – az Anyja.

Gyermekem, Szeplőtelen Szívem diadalának az ideje már közel van.

Egyre közeledik Számomra az idő, hogy a kígyót eltiporjam. De addig a napig, ameddig a sátánt és démonait a vadonba vetik, sok zűrzavar fog kitörni a Földön.

Azok számára, akik a Fiamban hisznek, ez a gyötrelem ideje lesz. Őket a Katolikus Egyház két különböző irányba fogja rángatni.

Az egyik fele azt fogja hinni, hogy kötelességből a Hamis Prófétát kell követnie, aki majd XVI. Benedek Pápa utódja lesz. 

Ő, a fenevad, báránynak öltözve, nem Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől való, és el fogja bolondítani a szegény lelkeket, köztük a papokat, püspököket és a bíborosokat.

Sokan fogják őt követni, és elhiszik neki, hogy őt Isten küldte uralkodni Egyháza fölött a Földön.

Sajnos sok lélek fogja követni tanításait, amelyek sértőek lesznek Atyám számára.

Mások, akiket eltöltött a Szentlélek, és mert a lelkük alázatos, megkapták a megkülönböztetés kegyelmét, azonnal tudni fogják, hogy Rómában, az Egyházban egy szélhámos ül.

Az új hamis pápa már azt tervezi, még mielőtt Péter székének Trónjára felemelkedne, hogy elutasítsa Fiam tanításait. Aztán majd Engem fog elutasítani, Isten Áldott Anyját, és kigúnyolja Társmegváltói szerepemet.

Gyermekem, a te szereped még az eddigieknél is nehezebb lesz. Mert sokan, gyermekeim közül nagyon összezavarodnak. A sértegetések, amelyekkel mindennap szembesülsz, a kínok, amelyeket Fiam nevében viselsz el, növekedni fognak.

Ne félj soha attól, hogy az igazságot mondd a világnak, gyermekem. A testi és szellemi szenvedések eredményeképpen, amelyeket Fiam nevében fogadtál el, annak érdekében, hogy megmentsd a lelkeket, te erősebb lettél.

Minden erőfeszítést meg fognak tenni arra, különösen a Katolikus Egyház megosztottjainak egy része, hogy elutasítsák a neked adott üzeneteimet.

Engedelmességed és hűséged Irántam és szeretett Fiam iránt oly módon lesz próbára téve, mint eddig még soha. Ez talán arra késztet majd téged, hogy félre vonulj, de ha ez bekövetkezik, nem fog sokáig tartani.

Gyermekem, imádkozz Isten minden gyermekéért, akiket saját hibájukon kívül rángattak a lelkekért folytatott végső csatába.

Mindennek meg kell történnie, mivel ez benne van Atyám Könyvében.

A Mennyország minden angyala védelmez téged, gyermekem, ebben a kissé magányos küldetésben.

Emlékezz mindig arra, hogy az imádság milyen fontos.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert ima nélkül, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozása nélkül, a sátán elszakíthat drága Fiam Szent Szavától.

Emlékezzetek a böjt fontosságára is, mert az sakkban tartja a csalót.

Rendszeres ima nélkül gyermekeim nehéznek fogják találni, hogy Fiamhoz közel maradjanak.

Soha ne féljetek a jövőtől, gyermekeim, mert ha ti egyszer közel maradtok Fiamhoz, védve lesztek, és megkapjátok a szükséges kegyelmeket, hogy felkészítsétek lelketeket és családjaitokét az Új Béke korszakára, amely oly régen meg volt jövendölve.

 

Szeretett Édesanyátok
A Föld Királynője
Az Üdvösség Anyja