Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen

2011.10.08 14:20

(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán jelenése alkalmával adatott mely 30 percig tartott)

Gyermekem, olyan sok lélek van már az örök kárhozatra szánva, abban az esetben, ha nem térnek meg drága Fiamhoz. 

Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz ösvényről a másikra.

A közömbösség bűne féktelen Fiam iránt és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk által mégis megtagadják Őt.

Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem tartanak bűnbánatot a Lélek Megvilágosítása közben, melyet nemsokára meg fognak tapasztalni.

Mindazoknak mondom, akik Fiamat szeretik: Vegyétek fel az Ő Keresztjét és segítsetek neki visszahozni mindazokat a lelkeket, akikre Ő annyira vágyik, hogy drága, szerető karjaiba zárhassa őket.

Olyan sokan közületek, gyermekeim, főleg azok, akik Fiamat nem igazán ismerik, meg kell, hogy értsétek Szívének gyengédségét. Szeretete oly nagy mindannyitok iránt, és ha látnátok azt a szenvedést, melyet elutasításotok által okoztok Neki, akkor a földre borulnátok, sírnátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek megbocsátásáért.

Kérlek benneteket, sürgetlek, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt erősen imádkozzatok a megtérésért, amelyre Fiam annyira vágyakozik.

 

Áldott Édesanyátok,

Az egész emberiség Királynéja