Szeretném felszólítani az Amerikai Egyesült Államokban élő Isten gyermekeit

2012.10.21 20:30

Drága szeretett leányom, szeretném felszólítani az Amerikai Egyesült Államokban élő Isten gyermekeit, hogy imádkozzanak a hitükért.

Akárcsak más keresztény országokban, hiteteket meg fogják támadni és megtesznek majd mindent, hogy eltöröljék minden Nyomomat, Jézusotokét.

Nektek annyi Imacsoportot kell alkotnotok, amennyit csak tudtok - Szent Szívem által egyesülve -, hogy megkapjátok a kegyelmeket az ilyen üldözéssel szembeni ellenálláshoz.

Idővel a Keresztény vallást meg fogják tiltani, olyan más vallásokkal együtt, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, szeretett követőim, az Égiek által védve lesztek, de nektek imádkoznotok kell az erőért, mert a demokrácia leváltása fejre fogja állítani.

Mivel a világon, ti vagytok a legnagyobb nemzet - mely a demokrácia által szabadságot hirdet -, megtagadják azt a jogot tőletek, hogy Keresztények legyetek.

Ez a jog, bár megtagadják tőletek, demokratikus fejlődésnek fog tűnni. Ezek az új törvények, melyeket hamarosan bevezetnek nemzetetekben, mindent magukba foglaló törvényeknek fognak látszani: hogy az egy világvallás alatt, mindenki védve legyen.

Ezek a törvények megszentségtelenítik majd Nevemet, de én nem foglak elhagyni benneteket. Minden számotokra szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Minden, amit tennetek kell az, hogy kérjétek Tőlem.

Én őrködöm fölöttetek és védelmezlek benneteket, mivel a Keresztény Egyházak megdöntésének ideje közel van.

Megdönthetik azt, gyermekeim, hamisíthatják a Szentségeket, hogy azok használhatatlanokká váljanak, elbátortalaníthatják felszentelt szolgáimat és bántalmazhatnak benneteket, de mindez hasztalan. Hatalmuk nem lesz úrrá egyszerű hiteteken, lelketek alázatán és Irántam, Jézusotok iránt való szereteteteken.

Szeretett Üdvözítőtök,

Jézus Krisztus