Sokan bűnhődésként fogják a tisztítótűz kínjait elszenvedni

2011.11.09 15:32

Hallgassátok meg sürgős kérésemet gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat.

Ő, a kegyelmek közvetítője, aki azzal volt megbízva, hogy Szent Szívemhez hozzon benneteket, hogy ezáltal megmentse az emberiséget attól a pusztulástól, mely rájuk vár, ha nem távolodnának el a sátán munkálkodásaitól.

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen (megj.: nagyon-nagyon odaadóan) imádkozzatok. Minden lélek a Színem elé fog kerülni, és sokak számára ez nagyon nehéz lesz. Sokan a tisztítótűz kínjait fogják elszenvedni, de számukra ez lesz örök üdvösségük egyetlen útja. Sokkal jobb még itt a földön megérteni, hogy milyen is ez, mint a halál után megtapasztalni. Mikor ezek a lelkek elszenvedik majd ezt a bűnhődést, meg fognak tisztulni és alkalmasak lesznek arra, hogy a földi Új Paradicsomba beléphessenek. Erre csak a tiszta lelkek lesznek képesek. Sürgetnem kell benneteket, hogy fogadjátok el ezt az ajándékot, és nézzetek szembe ezzel az elme, a test és a lélek erejével. De ezt olyannak kell megismernetek és felismernetek, mint amilyen az valójában, mert ez az örök élethez vezető út. Ez egy lehetőség Isteni Irgalmasságom megértésére.

Itt az ideje, hogy máris felkészítsétek lelketeket. Ha még a Nagyfigyelmeztetés előtt megbocsátást kerestek bűneitekre, akkor másokért is imádkoznotok kell. Nekik szükségük lesz arra, hogy erősek legyenek.

Mostantól mindennap imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját. Mindannyian. Az ima segíteni fog azoknak a szegény lelkeknek megmentésében, akik e természetfölötti esemény alatt a sokktól meghalnának. Ez most rövidesen meg lesz mutatva a világnak.

Sohase veszítsétek el a reményt, gyermekek. Higgyétek el nekem, amikor azt mondom, hogy szeretlek benneteket. Ez által a szeretet által hozom ezt az ajándékot nektek.

 

Szerető Megmentőtök