Sok ember Kereszténynek vallja magát, de nem szeret Engem

2014.08.05 14:16

Drága szeretett leányom, most, hogy elterjedt az Igazság arról, aminek be kell következnie, a Hozzám való megtérés követi azt mindenhol, ahol az emberiségnek adott Imáimat imádkozzák. Maradékom nőni és sokszorozódni fog, akárcsak ellenségeim. Ahova Hadseregem megy, e Munka ellenségei is könyörtelenül követni fogják. Küzdelem, rúgás, méreg köpése – a gonoszságok által fogjátok felismerni őket, amelyeket a szájukon köpnek ki. Arról a bánásmódról fogjátok felismerni az Enyéimet, ahogyan őket az Én Nevemben rágalmazni fogják.

Soha nem szabad elveszítenetek a bátorságotokat a gyűlölet arcával szemben. Meg kell értenetek, hogy az ilyen esetekben ki az, aki dolgozik, és egyáltalán ne legyetek elismeréssel iránta, mert azzal egyszerűen felhatalmazzátok őt.  A gonosz befolyása, melyet Isten gyermekeire gyakorol, nyilvánvaló és látható a megosztottságok által – melyek elválasztják egymástól a nemzeteket –, a gyilkosságok, az üldöztetés és a Kereszténység eltörlésére tett kísérletek által.

Sok ember Kereszténynek vallja magát, de valójában nem szeretnek Engem. Ők megbántanak Engem, és nagy szégyent hoznak Rám. Másokat keményen elítélnek, és nem érzik bűnösnek magukat; lelkiismeret furdalást sem éreznek, amikor másokat rágalmaznak – csak egy égető vágyat arra, hogy a gyűlöletet támogassák. Gyávák mindazok, akik a jámborság vallásos fátyla mögé bújnak, és azt merik állítani, hogy más ember nem alkalmas arra, hogy szolgáljon engem. 

Elő merik írni másoknak a felismerésüket arról, hogy szerintük, mit jelent Kereszténynek lenni, miközben annyira tele vannak Irántam való gyűlölettel. Soha nem szabad olyan emberrel foglalkoznotok, akinek gyűlölet van a szívében, s közben azt mondja, hogy az Én Nevemben beszél. Hagyjátok őt figyelmen kívül. Imádkozzatok érte. Mert ha ti igazán szerettek Engem, akkor mindenki iránt együttérzést fogtok mutatni.

Ti nem fogtok soha másokat elítélni, rágalmazni, vagy másokról hazugságokat terjeszteni – majd pedig vakmerően azt mondani, hogy Tőlem valók vagytok. Távozzatok Tőlem. Hamarosan a Színem elé fogtok járulni és arra lesztek felszólítva, hogy számot adjatok cselekedeteitekről.

A Kereszténység az az életerő, mely fenntartja a világot. Én Vagyok a Fény, mely elválasztja az éjt a nappaltól, Nélkülem a sötétségben bukdácsolnátok. Jöjjetek Velem, amikor hívlak benneteket – vagy egyáltalán ne jöjjetek.

Jézusotok