Sohasem szabad a magán kinyilatkoztatásokat elutasítanotok képzettség nélkül, vagy a szükséges alázat hiányában

2012.10.24 09:11

Drága szeretett leányom, fontos, hogy ne hallgass azokra, akik megtámadják Szent Szavamat.

Fogd be a füled a próbálkozások alkalmával, melyeket most azért tesznek - különösen, akik azt állítják, hogy Katolikus teológusok –, hogy elutasítsák legszentebb Üzeneteimet.

Amint azt már mondtam neked, a legnagyobb támadás azok által lesz a Katolikus Egyházban, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, de nem értik a Jelenések Könyvét, és a titkokat sem, melyeket tartalmaz.

Ők nem tudhatják ezeket, mert Én, az Isten Báránya, még nem nyilatkoztattam ki nekik.

Mennyi csalódást okoznak Nekem! Mennyire megsebeznek Engem! Mert minden kegyetlen kitöréssel, melyet Üzeneteimre szórnak, egy másik szöget vernek Testembe.

Mert minden utasításomat - melyet a lelkek javára adok-, hevesen elutasítanak, ezért újra keresztre feszítenek Engem.

De mit sem számít, hogy mennyire megsebeznek Engem, mert Én ezer halált is halnék, ha még egy lelket megmenthetnék.

Elutasíthatják Üzeneteimet, nevetségessé tehetnek téged, leányom, és elutasíthatnak Engem, de nem fogják megakadályozni, hogy Atyám végül véghezvigye Akaratát.

Ezek a szegény lelkek időként azt hiszik, hogy felelősségteljesen viselkednek, azt mondva az embereknek, hogy ne fogadják el Üzeneteimet.

Amit tesznek az az, hogy megakadályozzák Isten Szavát, hogy bemutatásra kerüljön Isten gyermekei számára. Ha ők továbbra is ezt cselekszik, akkor el lesznek hallgattatva Atyám keze által.

Senki sem fog Engem a lelkek felkutatásában megállítani, hogy megmentsem őket.

Azoknak a felszentelt szolgáknak, akik továbbra is kitartanak abban, hogy megakadályozzák Szent Szavam meghallgatását, tudniuk kell a következőket:

A ti változatlan szavaitok és istenkáromló vádaskodásotok megfoszt benneteket azoktól a kegyelmektől, melyeket az elhivatottságotokban kaptatok. Ha nem hívtok Engem imáitok által, a számotokra szükséges válasz miatt, nem tudok segíteni nektek.

Nektek sohasem szabad a magán kinyilatkoztatásokat elutasítanotok képzettség nélkül, vagy a szükséges alázat hiányában. Még azután sem ítélhetitek el soha az ilyen állításokat. Maradjatok csendben.

Imádkozzatok a megkülönböztetés kegyelméért minden alkalommal.

Különben Atyám Szemében majd bűnösöknek találtattok a legrosszabb bűntettben: annak megakadályozása bűntettében, hogy Fia Szent Szava által a lelkek megmeneküljenek.

Jézusotok