Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok

2011.09.07 23:45

Drága, szeretett leányom, mondd meg értékes gyermekeimnek, hogy a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félniük. Sokan meg fognak rémülni, és ez érthető. De nekik Rám kell hallgatniuk, figyelmesen. Én el fogok jönni egyenként mindenkihez közületek. Ti pedig, látni és érezni fogtok Engem a szívetekben és a lelketekben. Jelenlétem, a legtisztább szeretettel és könyörülettel fogja elárasztani lelketeket, tehát örvendeznetek kell. Végre látni fogtok Engem, és a lelketek szeretettel és lelkesedéssel lesz beburkolva.

A bűnösök és a hitetlenek közül a legtöbben egyszerűen attól fognak megkönnyebbülni, hogy Létezem. Mivel ők Szent Jelenlétem tanúi lesznek, a vér lesz az, amire azért lesz szükségük, hogy lelküket táplálékként árassza el, amelyet már olyan régen hiányoltak. Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, amikor bűneiket, kibontakozva, maguk előtt fogják látni, ahogyan azt Én is elviselem. Amikor látni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy megbocsássak nekik.

Azok a gyermekek, akik koruk miatt már elég értelmesek, szintén látni fogják, hogy bűneikkel, hogyan bántanak meg ők is Engem. Sok esetben szaladni fognak Hozzám azok a gyermekek, akik tagadják Létezésemet, habár tudatában vannak az igazságnak. Kérni fognak Engem, hogy öleljem át őket és nem akarják majd, hogy elengedjem őket.

Még a legmakacsabb bűnösöknek sem fog sikerülni, hogy úgy tegyenek, mintha ne lennének meghatódva ettől a természetfölötti eseménytől. Gyermekeim, a szóbeszédet el kell, hogy utasítsátok. Ne törődjetek az elképesztő történetekkel. Nincs semmi, amitől félni kellene. A Nagyfigyelmeztetést tiszta örömmel a szívetekben kell, hogy várjátok.

Én, a Szívemben oly sok szeretettel várok erre amikor Isteni Irgalmasságomat egyenként mindenkire közületek ki fogom árasztani, mindenhol, világszerte. Ez az a pillanat, amelyet ti később fogtok megérteni, vagyis, hogy milyen szerencsések is vagytok, hogy ehhez a generációhoz tartozhattok. Hogy nem tudnátok azt az Irgalmasságot felismerni, amely meg lesz mutatva az emberiségnek? Az elmúlt idők folyamán oly sok lélek halt meg súlyos bűnben. Végül is most a bűnösök meg fogják érteni végre az igazságot.

Nem egyszerű gyermekeim számára, hogy Létezésemet vagy az Örök Atya létezését elismerjék. Anyagi bizonyíték nélkül sokan nem akarnak Engem elismerni. Sokan nem mutatnak érdeklődést, vagy nem hisznek az Isteni birodalomban. Ez az esemény felnyitja majd a szemüket az előtt az egyszerű tény előtt, hogy az élet nem a földön ér véget. Az örökkévalóságban folytatódik. Ez az oka annak, hogy fel kell készíteniük lelküket.

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja mutatni nekik, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy ezt (az életüket) helyrehozzák. Emlékezzetek arra gyermekeim, hogy Én vagyok a ti Megváltótok. Én úgy szeretlek benneteket, hogy az meghaladja értelmeteket is. Visszatérésemet várjátok szeretettel és nyugalommal. Ne féljetek az ég dramatikus látványától, és a sugarak színeitől, amelyek mindenhol szét fognak terjedni, hogy visszatérésemet híreszteljék. Ez fog benneteket felkészíteni arra a pillanatra.

Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba.

 

A ti szerető Megváltótok, Jézus Krisztus