Most válik valóra a Garabandáli jövendölés

2011.05.31 15:30

Szeretett leányom, ilyen rövid időn belül, messzire értünk. Ennek oka volt. Ez az egész idő azért kellett, hogy Szent Igéimet közölni tudjad a világgal, mert szomjazik szeretetemre. Mégsem hallanak, mert nem akarják megismerni. Miközben hűséges követőim az elkövetkezendőkre készenlétben állnak, addig sok emberben semmi érdeklődés sincs azok iránt a figyelmeztetések iránt, azok iránt sem, amelyeket szeretett Anyám eddig a világnak adott. A Garabandáli jövendölések most valóssággá válnak. Most készüljetek fel erre az eseményre, mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket.

Kérlek, ne aggódj, leányom, mert tudom, hogy ezek az események elszomorítottak téged, mert gyermekeid jövőjére gondolsz. A Nagyfigyelmeztetés mindent megváltoztat. De útjaitokon útelágazások fognak mutatkozni. Akkor az ember, ha felismeri Isten létezésének igazságát, szabad akarata által két ösvény között választhat: a megváltás ösvényét, vagy az elkárhozás ösvényét.

A büntetés sok embert el fog pusztítani…

Imádkozzatok nagyon azért, hogy az ember az elsőt válassza, mert ha nem ezt teszi, akkor a világnak a legszigorúbb büntetéseket kell elviselnie, miközben sok ember el fog pusztulni. Miért is kívánnák ezt gyermekeim? Mégis az ember, a bűn miatt, Ígéretemet el fogja utasítani és a csaló ösvényét fogja követni.

Mint azt megmondtam, nem fogom neked a Nagyfigyelmeztetés dátumát megadni, ezt csak néhány kiválasztott lélek ismeri, mert ha ismertetném az emberekkel ezt a dátumot, akkor ők hamis alázattal keresnék menekülésüket.

Bízzatok Bennem. Minden jó lesz, gyermekeim. Ti áldottak vagytok, mert meg fogjátok kapni a kinyilatkoztatás csodás ajándékát. A világ a következő hónapokban, amelyek a Nagyfigyelmeztetéshez vezetnek, kissé elcsendesül és különösnek fog tűnni. Bár ez látványosan fog megtörténi, mert látható lesz az égen, mégis olyan csendes misztikus élmény lesz, hogy ti, a saját lelkiismeretetekkel való hangtalan találkozásra, jobban fel szeretettek volna készülni.

Ne felejtsétek: minél több ember lesz figyelmeztetve erre az eseményre, annál több lélek fog megmenekülni. Imádkozzatok, imádkozzátok Irgalmasságom Rózsafüzérét azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni. Szükségük van imáitokra.

 

A ti Szerető Megváltótok Jézus Krisztus