Most Róma kulcsai, Istennek, az Örök Atyának lesznek visszaadva

2011.06.06 10:30

2011. jún. 6., hétfő, 10:30

Szeretett leányom, most légy erős. Üzeneteim tartalma félelmet okoz neked, ami miatt nem szabad összeroskadnod. Sokszor nagyon egyedül érzed magad ebben a munkában, de Én mindennap veled vagyok és az oldaladon állok. Üzeneteim, mint azt előre megmondtam neked, nem okoznak mindig örömet a lelkeknek. De azok akik hisznek, meg fogják érteni, hogy a büntetésre szükség van, hogy segítsen a világ megtisztításában.

Tudom, hogy néha nehéz az üzenetek tartalmát megemészteni, de te most Belém kell vessed minden bizalmadat. Még egyszer felhívom figyelmedet arra, hogy ne foglalkozz azokkal az emberekkel, akik Szent Igéimet megkérdőjelezik, analizálják, vagy lyukat fúrnak bele. Erre nincs jogod sem neked, sem nekik. Neked most engedelmesnek kell lenned. Hagyd békén azokat, akik továbbra is gúnyolódnak, vagy elítélik Igéimet, mert ez már nem tartozik rád.

Igen, természetesen kritizálnak téged, amikor nyilvánosságra hozod Igéimet. Mellőzd most mindazokat, akik megpróbálnak téged megtámadni. Az idő most nagyon rövid, az ilyen hasztalan dolgokra. Akikkel most foglalkoznod kell, azok az Én szegény gyermekeim, akiknek hiányos a hitük, vagy, akik nem ismernek Engem és az Örök Atyát. Ezek azok, akikért most nagyon aggódom.

Tehát, hiába hiszik magukról, hogy ők jó keresztények, ha állandóan arra szánják az időt, hogy Igéimet analizálni próbálják, ahelyett, hogy követnék tanításaimat és szegény testvéreikért imádkoznának, mert így elpazarolják az értékes időt.

Leányom, mondd meg a világnak, hogy most a Földön bekövetkeznek a megjövendölt természeti katasztrófák. Minden most fog bekövetkezni, egyszerre nagyon sok és nagyon gyorsan. Ez mind azokra a vakszeműekre fog ráilleni, akik bűneik által elfordították szemüket Isten, az örök Atya Igéiről és elmerültek az igazságtalanság barlangjába.

Híveim, ne féljetek…

Híveim, most imádkozzatok. Ne féljetek. Isteni védelmemet minden időben felajánlom nektek, akkor is amikor Nevemért gúnyolnak benneteket. Az ima erőt és bátorságot fog nektek adni, amikor az ördög és kegyencei gyermekeimre szórják mérgeiket. Ti figyeljetek Rám, gyermekeim, Miközben elkezdődnek förtelmes hadviseléseik az emberek ellen a terrorizmus által, a pénznem monopolizálása által és a föld megmérgezése szándékos fertőzések által, ti figyeljetek Rám. Isten, az Atya haragja most és gyorsan fog lesújtani. Most a világon mindenhol csoportosan kell imádkozni, mert segíteni fog egyes események elhárításában.

Imádkozzatok szeretet Benedek pápámért. Isten legnagyobb ellenségei veszik őt körül, olyanok, akik hataloméhesek és át akarják venni az Egyház fölötti ellenőrzés jogát. Az ima segíthet abban, hogy késleltesse a küszöbön álló elutazását, mert mint az meg volt jövendölve, kényszeríteni fogják a Vatikán elhagyására. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, még időben ezért a periódusért, mert ez lesz a legsötétebb periódus, amelyben valaha is része lett volna Nekem szentelt szolgáimnak, püspökeimnek, kardinálisaimnak és minden igazhitű követőmnek.

Róma kulcsai Istennek, a Mindenható Atyának lesznek most visszaadva.

Elérkezett a csata ideje az ördög és gonosz követői ellen. Próbálkozásaik az emberiség szabotálására nagyon szigorúan lesznek bűntetve, mert gonosz tetteikért nagy szenvedések lesznek rájuk mérve.

Álljatok ki, gyermekeim. Részesítsétek előnyben Irántam való teljes bizalmatokat, reményeteket és odaadásotokat. A mindennapi ima, a Szentmise és az Eukarisztia segíteni fog Nekem és Atyámnak a gonosz elpusztításában. Kövessetek Engem. Vegyétek kelyhemet, mert ha ezt teszitek, akkor fogtok örülni az Örök Életnek.

 

Szerető Megváltótok, az emberiség Királya, Jézus Krisztus