Mindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat

2011.12.29 15:15

Drága, szeretett leányom, hamarosan gyermekeim mindenhol fel fognak ébredni üres és mély szendergéseikből.

Amikor a Nagyfigyelmeztetés fel fogja ébreszteni őket, sokan meg fognak rémülni. Azoknak, akik félni fognak a következőket mondom:

Legyetek hálásak, hogy fel letettek ébresztve a sötétségből.

Örvendjetek, hogy Irgalmasságom világossága meg lesz mutatva nektek. Ha ezt fájdalmasnak találnátok, akkor könyörögve kérlek benneteket, hogy ezt a megtisztulást alázattal viseljétek el, mert tisztulás nélkül nem lenne részetek az örök életben, pedig ez a ti jogotok.

Imádkozzatok Hozzám, hogy ezekben a nehéz pillanatokban segítsek nektek, és Én fel foglak emelni benneteket, megadván azt az erőt, melyre szükségetek lesz.

Amennyibe Irgalmasságom kezét visszautasítjátok, csak kevés idő lesz nektek adva a megtérésre.

Mindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat, de tudnotok kell, hogy türelme már a végéhez közeledik.

Irgalmasságomnak egy nagy cselekedetében fogtok részesülni, rajtatok fog múlni, hogy alázatossá váljatok és irgalomért könyörögjetek. Erre nem lehet kényszeríteni benneteket.  

Imádkozzatok azért, hogy ha ez a megtisztulás közömbösen hagyna benneteket, akkor mások imádkozzanak értetek.

Sohase féljetek Tőlem. Sohase utasítsátok vissza megmentő Kezemet, mert Nélkülem semmit sem értek. Ne várjatok a Szeretetemért való kiáltással addig, amíg már túl késő lesz ahhoz, hogy segítsek rajtatok.

 

Megváltótok, Jézus Krisztus