Mennyei Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, különben egy szörnyű büntetéssel kell számolnotok

2011.12.28 15:15

Leányom, neked most az a kötelességed, hogy felhívd gyermekeim figyelmét megváltásuk sürgős keresésére.

Nagy Irgalmasságom által elküldöm most Fiamat, hogy adjon még egy utolsó esélyt az emberiségnek Hozzám, Mennyei Atyjukhoz való visszatérésre.

Kinyilatkoztathatom nektek, hogy Irgalmasságom nagy cselekedetére csak egyetlen egy alkalommal fog sor kerülni, melyet minden gyermekem meg fog tapasztalni.

Gyermekeimnek el kell fogadniuk a megmentésükre irányuló utolsó lehetőséget, különben egy szörnyű büntetéssel kell majd számolniuk.

Minden egyes lélek a Földön hamarosan látni fogja a lelkiismeret megvilágításának jeleit.

Szégyenében mindenki térdre fog borulni, amint meglátják majd, talán életükben először, hogy bűneikkel milyen fájdalmat okoztak Nekem.

A jóságos és alázatos szívűeknek azt mondom, hogy ők hálával és megkönnyebbüléssel fogják fogadni Irgalmasságom eme nagy cselekedetét.

A többieknek pedig azt mondom, hogy számukra ez egy nehéz megpróbáltatás lesz. Szeretetem és barátságom kezét sokan vissza fogják utasítani.

Leányom, imádkozz sürgősen ezekért a lelkekért, mert imák nélkül, nem kaphatnának még egy lehetőséget.

A világ végül mégis el fogja fogadni a Mennyei Atya hatalmát, amikor az égen megjelenő csodának világszerte mindenki tanúja lesz.

Az Új Világ megszületésének ideje szinte már elérkezett. Ragadjátok meg most Irgalmasságom ajándékát, amíg lehetőségetek van rá. Ne várjatok az utolsó pillanatig.

Egyesüljetek Velem, hogy átölelhessétek az új Béke Korszakát, mely mindazokra a jóságos lelkekre vár, akik szeretnek Engem.

Az én irgalmam azonban olyan nagy, hogy a védettség imájának hatására, melyet Fiam ezekért a lelkekért, általad adott a világnak, (lásd a keresztes imahadjárat 13-as imáját), még a sötétségben levő lelkek közül is többen meg fognak menekülni.

„Ó, Mennyei Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, kinek kereszthalála megmentett minket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még visszautasítják Irgalmassága Kezét. Áraszd el lelküket, drága Atyám, szereteted zálogának jelével. Könyörögve kérlek Téged, Mennyei Atyám, hallgasd meg imámat, és mentsd meg ezeket a szegény lelkeket az örök kárhozattól. Add, hogy Irgalmasságod által ők léphessenek majd be elsőként a földi Béke Új Korszakába.”

Gyermekeim, ne feledkezzetek meg az ima erejéről, mely által a büntetések sokat enyhülhetnek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy a világ megmenekülhessen a büntetéstől, és elkerülhesse a Nagy Szorongattatást.

 

Mennyei Atyátok, a Mindenható Isten