Meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól

2011.11.30 15:30

Drága szeretett leányom, azoknak, akik igyekeznek bebizonyítani szeretetüket Irántam, nagyon gyakran kétségbeesés és reménytelenség található a lelkében, melyek szeretetem hiányának érzését váltja ki bennük. Ez annyira váratlanul történhet, hogy a lélek az elhagyatottság állapotába kerül, melyet úgy érez, mintha a tehetetlenség és a hit hiányának érzéséből sohasem tudna felépülni.

Ne féljetek gyermekeim. Az elhagyatottság olyan dolog, melyet akkor fogtok érezni, amikor közel vagytok Hozzám. Annak idején, a földön, Én is hasonló elhagyatottságot éreztem, Atyám miatt. Elveszettnek és magányosnak éreztem magam, miközben többször is megpróbáltam kommunikálni Vele. Ez egy kemény próbatétel, melyet el fogtok szenvedni, ha valóban hisztek Istenben. Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket (Tőlem), mert egy idő után azt reméli, hogy feladjátok keresésemet és visszaestek világi életmódjaitokhoz, mely ugyan örömet okoz majd nektek, de elégedetté nem fog tenni benneteket.

Nem tudjátok, hogy az ima meg tudja akadályozni, hogy ez megtörténjék? Nem értitek, hogy Én ezt azért hagyom jóvá, mert a javatokat szolgálja, és hogy ez egy része a kiképzéseteknek, hogy lelki erőt szerezzetek magatoknak, melyet csak ezáltal az elhagyatottság által lehet elérni?

Atyám útjait, nektek gyermekek, nehéz megértenetek. Bízzatok egyszerűen Bennem, Jézusotokban és hívjatok Engem, hogy megadjam azokat a szükséges kegyelmeket, hogy Velem együtt harcolhassatok testvéreitek megmentéséért. Meg kell őket menteni azoktól a gonosz tervektől, melyeket világotokban azok az erők készítenek elő, akik az ellenőrzést keresik fölöttetek a túlélésetekhez szükséges dolgokban.

Gyermekek, ne feledjétek, hogy Én olyan közel vagyok követőimhez, hogy amint a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, hadseregem rögtön egy hatalmas ellenfele lesz majd a sátánnak.

A reményt, gyermekek, nem szabad elveszítenetek. Meg foglak menteni benneteket világotok borzalmaitól, mely teljes zűrzavarba került, s ennek okozója az Örök Atyámba vetett hit hiánya.

Mindez meg fog változni, amikor a világ tanúja lesz a bizonyítéknak, mely azért szükséges, hogy elfogadja az Atyaisten létezését.

 

Jézusotok,