Még a gyilkosság bűnét is meg lehet bocsátani

2011.12.21 20:10

Drága szeretett leányom, Én vagyok az.

Ma este azért jöttem, hogy vigasztalást adjak azoknak a bűnösöknek, akik azt hiszik, hogy nem méltók arra, hogy megálljanak Színem előtt.

Azokhoz a szegény megkínzott lelkekhez szólok most, akik azt gondolják, hogy bűneik annyira visszataszítóak, hogy ezeket már nem lehet megbocsátani. Milyen nagy tévedésben vagytok!

Nem tudjátok, hogy nincs olyan bűn a világon, melyet Én meg ne tudnék bocsátani? Miért féltek ennyire?

Nem tudjátok, hogy még a legsúlyosabb bűn, mint a gyilkosság bűne is megbocsátható? Minden bűnt meg lehet bocsátani és meg is lesz bocsátva, ha a bűnösök őszinte bűnbánatot mutatnak.

Én várok. Nyissátok meg Nekem a szíveteket. Bízzatok Bennem. Talán én vagyok az egyetlen igaz barátotok, akinek mindent elmondhattok; Engem semmi sem tud megbotránkoztatni

A bűn egy való tény, mely az élethez tartozik. Nagyon kevés lélek tud hosszabb ideig a kegyelem állapotában megmaradni, beleértve a kiválasztott lelkeket is.

Sohase tartson titeket vissza bűnötök súlyossága annak őszinte meggyónásától.

Ha féltek Tőlem és továbbra is hátat fordítotok Nekem, akkor még jobban eltávolodtok Tőlem.

Sok gyermekem nem érzi magát méltónak Szeretetemre. Mégis Én mindegyiket szeretem, beleértve a megrögzött bűnösöket is. Magát a bűnt nem tudom elfogadni. Azt sohasem tudnám, de a bűnöst szeretem.

A bűn miatt lettem a világba küldve, mint Megváltó, hogy bűneitek bocsánatot nyerhessenek.

De ahhoz, hogy megbocsáthassanak nektek, bocsánatot kell kérnetek. Ha a megbocsátást keresitek, akkor először alázatosnak kell lennetek, mert alázat nélkül nincs őszinte bűnbánat.

Én, a ti Megváltótok könyörgöm hozzátok, hogy szálljatok magatokba és gondolkodjatok el azon, hogyan élitek életeteket. Ti a jó cselekedetek és a felebaráti szeretet által mutatjátok meg, hogy szeretitek-e Istent, vagy nem.

Nektek nem kell közvetlenül ismernetek Engem ahhoz, hogy szeressetek, gyermekeim. A jó cselekedetetek, az egymás iránti szeretetetek, a kedvességetek és a mások iránti nagylelkűségetek által bizonyítjátok Irántam való szereteteteket anélkül, hogy tudatos lenne számotokra.

Hasonlóképpen, amikor életetek minden rossz cselekedetéért igaz bűnbánatot mutattok, alázatos szívetek által azt bizonyítjátok, hogy szerettek Engem.

Mit gondoltok, másként hogyan kerülhetnétek közel a Szívemhez?

Sohasem szabad félnetek, közeledni Hozzám. Én sohasem vagyok távol tőletek.

Jöjjetek most Hozzám, mert csak így tudom táplálni lelketeket, és azt a békét megadni, melyre oly nagyon vágyakoztok.

 

Szeretett Jézusotok