Második Eljövetelem rövidesen a Nagyfigyelmeztetés után következik be

2011.12.14 19:15

Drága leányom, neked mindig bíznod kell Bennem, és tudnod kell, hogy sohasem lesz beszennyezve egyetlen egy üzenet sem, melyek neked adatnak.

Te szorosan Legszentebb Szívemhez tartozol, és kezedet az Én kezem vezeti.

Te kizárólag Szent Szavamat tudod és fogod mindig is leírni, hogy eljuttasd üzeneteimet az egész emberiséghez.

Továbbra sem szabad a Nagyfigyelmeztetés időpontjának meghatározásával próbálkoznod. Ezt az időpontot nem nyilatkoztathatom ki, mert nem egyezik meg Örök Atyám akaratával. A Nagyfigyelmeztetés a  legváratlanabb  időpontban  fog bekövetkezni, amikor nem is várná az ember.

Az idő nagyon rövid, ezért egyre több időt kell a kitartó imára szánni a lelkek megmentése érdekében. Minden lélek megmentésére.

A büntetés, ami már eddig is vissza volt tartva, csak akkor fog bekövetkezni, ha a Nagyfigyelmeztetés után az emberek tömegesen újból a bűn útját választják.

Atyám engedélyt adott Második Eljövetelem meghirdetésére, mely nagyon rövid időn belül be fog következni. Ez rövidesen a Nagyfigyelmeztetés után fog bekövetkezni. Minden lélek teljes mértékben készen kell, hogy álljon.

A keresztes imahadjárat következő imája, a lelkek megmentésére a következő:

A Keresztes Imahadjárat 14. imája:

„Ó, Mindenható Atya, Legmagasságosabb Isten! Kérlek, légy irgalmas minden bűnöshöz. Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják megváltásukat, és hogy a kegyelmek bőségében legyen részük. Hallgasd meg a családomért végzett könyörgésemet, és biztosítsd, hogy mindegyikük védelmet találjon Szerető Szívedben. Ó, Mennybéli Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a Földön, és védj meg minket mindenféle Atomháborútól és más olyan tettől, mellyel azt tervezik, hogy elpusztítsák gyermekeidet. Tarts távol tőlünk minden veszélyt, és védj meg minket. Világosíts meg minket, hogy félelem nélkül a lelkünkben, tudjuk megnyitni a szemünket, meghallgatni és elfogadni Megváltásunk Igazságát. Ámen.”

Menj békével,

 

Szerető Megváltód Jézus Krisztus