Lelki vezetésem blokkolni fogja a sátán romboló akcióit

2011.06.11 15:30

Szeretett leányom, ez egy újabb megpróbáltatás hete volt, amikor Igéimet egyrészt sokan magukévá tették, mások, ugyanabban az időben elutasították ezeket és teljes csalásnak minősítették. Azok, akik elutasítják Igéimet nem olvasták az Igazságot, azt az Igazságot, amely Szent Könyvemben található? A Jelenések Könyve minden gyermekem számára adatott, hogy segítségükre legyen a végidők nyugtalanságának megértésében, melyet a sátán és démonai okoznak. Ha nem értitek meg az Igazságot, amely a Jelenések könyvében található, hogyan is érthetnétek meg mindazokat az üzeneteket, amelyeket most adok nektek?

Azt hiszitek, hogy hátat fordítok nektek és sátán meg gonosz hadseregének az „irgalmasságára” hagylak benneteket? Nem fogjátok fel, hogy előbb figyelmeztetni akarlak benneteket és aztán pedig segíteni nektek?

Nagy Irgalmasságom elpusztítja majd azt a hatást, amellyel a sátán gyermekeimet befolyásolja. Azért jöttem még egyszer, hogy kiszabadítsalak benneteket sátán karmai közül. Ajándékom, a Nagyfigyelmeztetés, meg fogja a terrort gyengíteni, ami egyre csak növekedne, ha ez meg nem történne.

Nemcsak azért kommunikálok veletek, hogy Irgalmasságom nagy eseményére felkészítselek benneteket, hanem, hogy a rombolás labirintusából kivezesselek benneteket, amelyet a gonosz csoportok terveztek, és akiknek királya a gonosz maga. Az  Én lelki befolyásom jelentősen fogja blokkolni a sátán romboló akcióit.

Halljátok meg Szavamat. Kövessétek utasításaimat. Vezessétek és segítsétek egymást a hitben és ehhez megkapjátok a szükséges erőt, így hamar rátaláltok majd az Ígéret ösvényére, amit előkészítettem nektek.

Sokan közületek félni fognak, drága gyermekeim, de kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy a félelem megakadályozza az Igazságot. A Sátán arra használja majd fel a félelmeteket, hogy ne tudjátok szeretetem üzeneteit elfogadni.

Sok minden érthetetlen számotokra abból, amit most mondok nektek. De értsétek meg a következőket: ha nem jöttem volna, hogy megmutassam nektek az Igazságot, akkor mind elvesznétek. Akkor ezt a periódust, amit át kell élnetek, nagyon nehéznek tartanátok. Amint egykor prófétáim által felkészítettelek benneteket, úgy most is, ez által a hírnököm által, fel akarlak készíteni benneteket visszajövetelem idejére.

Ez egy ajándék, amelyet mély Szeretetem által adok minden gyermekemnek, hogy megosszam velük azt a tényt, hogy az Antikrisztus és csatlósai nemsokára hatalomra lépnek és hogy fel fognak lépni a hamis próféták is, akik földi Egyházamat félre fogják vezetni.

Fejezzétek be védekezéseiteket. Nyissátok meg az Igazság előtt szemeiteket. Igéimet ma azért adom nektek, hogy emlékeztesselek benneteket Tanításaim Igazságaira. Az Én Szentírásom maga az Igazság. Az Igazság a Szentírást tükrözi vissza. Ha most arra az ígéretemre emlékeztetlek benneteket, ami az Megváltásotok ösvényéről szól, akkor az, szent Igéimnek az ismétlése. Az Igazság mindig ugyanaz marad. Sohasem lehet azt megváltoztatni, és sohasem az Igazság kell az emberiséghez alkalmazkodnia. Mindig ugyanaz marad.

Engedjétek, hogy segítsek megérteni mindazt, ami most történik. Ne takarózzatok be a félelemmel. Mindannyiatokat szeretem és egyszerűen csak a kezeteket akarom fogni, gyermekeim, hogy megvédhesselek benneteket. Az a célom, hogy közületek mindenki Velem együtt éljen majd az Új Paradicsomban, ezt akarom bizonyossá tenni.

 

A ti örökké szerető Megmentőtök, Jézus Krisztus