Közületek senki sem képes megérteni az Isteni Törvényeket

2014.06.26 14:00

Drága szeretett leányom, soha nem szabad azt gondolnod, hogy Szavamat, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik a világnak, könnyen el fogják fogadni. Azok, akik ezeket nem fogadják el időről időre mégis küzdeni fognak azért, hogy megéljék ezeket az Üzeneteket és mindazt, amit kérek tőlük. Ahhoz, hogy megéljék ezeket az Üzeneteket és ennek megfelelően alakítsák az életüket, folyamatosan meg fognak kérdőjelezni minden Szót, mely Szent Ajkamat elhagyja. Ehelyett, ha Tanításaimat betartanák, mely sohasem változik, jobban tudnának szolgálni Engem.

Közületek senki sem képes megérteni az Isteni Törvényeket, amelyek szeretett Atyámtól származnak. Amikor megpróbáljátok elemezgetni a Szentháromság Isteni Misztériumait, nem fogtok sikerrel járni, mert nem áll minden ismeret a rendelkezésetekre. Ha közületek bárki is azt gondolná, hogy megérti a Második Eljövetelemhez vezető és azon túli eseményeket, tudnia kell a következőket: Én csak azért tárok fel bizonyos eseményeket, hogy segítsek nektek felkészíteni a lelketeket. Kinyilatkoztatásaim nem azért adatnak nektek, hogy szenzációt, vitát vagy gyűlöletet keltsenek köztetek, mert Én soha nem tudnék ilyen zűrzavart okozni. A zűrzavar a Belém vetett bizalom hiányából és az emberek égő kíváncsiságából ered, ami részben érthető. Nektek egyszerűen csak hűségesnek kell maradnotok Szent Szavamhoz – ez minden, amit tőletek kérek.

Én, amikor a Földön jártam, egy egyszerű életet éltem. Igémet egyszerű módon tanítottam, hogy Tanításaimat mindenki megérthesse. Iszonyodtam azoktól, akik azt vallották, hogy Istent képviselik, és akiknek az volt a kötelességük, hogy a Tízparancsolat betartását biztosítsák. Mégis, ezek a tanult és a büszkeségtől pöffeszkedő emberek, ékszerekkel díszített ruhákat viseltek, és az Isten Templomában betöltött hivatalukkal dicsekedtek. Annyira el voltak foglalva azzal, hogy közszemlére kitegyék magukat, diktáljanak, megdorgálják a szegényeket, az alázatosakat és a tudatlanokat, hogy elfelejtettek egy fontos dolgot: Az ő szerepük az volt, hogy szolgálják Istent. De ahhoz, hogy Istent szolgálják, gyermekeit is szolgálniuk kellett volna. Ehelyett tiszteletet követeltek maguknak, szolgai hízelgést kerestek, és a Templomban meglévő hierarchián belül, egymás hatalmi pozíciójára sóvárogtak. Én egyetlen időszakban sem támogattam a szenzációhajhászást, jóllehet a tömegnek átadott Igém – amelyet nagyon egyszerű módon adtam át – olykor vitát váltott ki. Mert egyedül csak Isten Szavát lehet ilyen módon megsérteni, mely egyszerű és egyenes. Az Igazság sok ember számára megosztottságot okoz, mivel nem képesek azzal szembe nézni. Mindazonáltal csakis az Igazság, Isten Szava az, amellyel törődnötök kell. Azzal, hogy Szavamat elemezgetitek vagy vitatkoztok az Igazság jelentésén, Isten Szavát szenzációkeltésre használván, csak az időtöket fecsérlitek. Sokkal jobb, ha az Én Nevemben másokat szolgálva Engem szolgáltok.

Ne féljetek az Igazságtól, ne utasítsátok, ne vessétek azt el és ne keressetek annak új értelmezéseket sem. Az Igazság az marad, ami mindig is volt. Szavam az Én Igém. Amit Én mondok, az beteljesül. Isten Akaratát nem lehet manipulálni. Az Igazság elfogadása, elhozza számotokra az elme tisztaságát, lelketek békéjét és azt a vágyat, hogy engedelmeskedjetek Szavamnak, ahogyan az minden időben megadatott nektek. Semmi sem adható hozzá, mert az mindörökre érintetlen marad.

Jézusotok