Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját

2012.07.16 03:15

Drága szeretett leányom, itt van a felkészülés ideje Isten minden papja, püspöke, és mindazok számára, akik a földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.

Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját.

Hamarosan kénytelen lesz elmenekülni a Vatikánból. Aztán eljön az az idő, amikor Egyházam megoszlik: egyik oldal a másik ellen.

Felkérem minden Felszentelt Szolgámat: emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.

Soha ne hagyjátok el küldetéseteket. Soha ne hagyjatok el Engem. Soha ne fogadjátok el a hazugságokat az Igazság helyett.

Nektek meg kell kérnetek Engem, hogy segítsek nektek az előtettek álló nehéz időkben. Fel kell állnotok, egyesülnötök és követnetek kell Engem.

A Keresztes Imahadjárat ezen imájával imádkozzatok az erőért, amelyre szükségetek lesz.

A Keresztes Imahadjárat 66. imája a papság számára: Segíts nekem, hogy Legszentebb Szavadhoz hű maradjak

 „Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor hű maradjak Legszentebb Szavadhoz. Adj nekem erőt, hogy a nehézségek ellenére védelmezzem Egyházad Igazságát.

Tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy oly módon bánjak a Szentségekkel, ahogyan azt nekünk tanították. Segíts nekem, hogy az Élet Kenyerével táplálni tudjam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még akkor is, ha majd ezt megtiltják nekem. Szabadíts meg Engem a megtévesztés láncától, amellyel talán majd nekem is szembe kell néznem, hogy Isten Igaz Igéjét mindenkor hirdetni tudjam. Ebben az időben, minden szent szolgádat borítsd be Drága Véreddel, hogy Irántad való hűségünkben bátrak, készségesek és állhatatosak legyünk, szeretett Megváltónk, Jézus Krisztus iránt. Ámen.”

Ne csüggedjetek el szeretett szent Szolgáim, mert a nézeteltérés meg volt jövendölve, és ennek be kell következnie a lelkekért folytatott végső csatában.

Szeretlek benneteket, és most veletek leszek, mivel ti Velem együtt fogjátok a Kálvária tövises útját járni, hogy az Üdvösség még egyszer, minden lélek számára megvalósulhasson.

Szeretett Jézusotok