Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek

2011.05.25 16:00

Most azért jövök, hogy bátorítsam mindazokat a követőimet, akik felismerték valódi Hangomat és nagylelkűségük által, óriási munkájukkal válaszoltak. Mindazoknak köszönetet mondok, akik önszántukból időt szánnak üzeneteimre, elősegítik és terjesztik azokat. Ti, értékes gyermekeim, ezekben az időkben, nagy örömmel töltitek el bánatos Szívemet. Ti, gyermekeim, merészek és bátrak vagytok és el vagytok telve a Szentlélek ajándékával. Hűségetek az Igazság iránt szerető odaadásotok és időtök Nekem ajándékozása sok kegyelmet fog teremni az Új Paradicsomban, amelyet megígértem gyermekeimnek.

Kezeteket fogom vezetni ezalatt a Szent Munka alatt, és érezni fogjátok szeretetemet. Sohase féljetek hirdetni Igéimet, mert azoknak, akik ezeket az üzeneteket terjesztik, minden kis erőfeszítése meg lesz jutalmazva.

Menjetek most, értékes, jóhiszemű követőim. Terjesszétek Szent Igéimet és segítsétek azokat a testvéreiteket, akiknek vezetésre van szükségük.

 

A ti szerető Megváltótok, Jézus Krisztus