Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért

2011.12.19 07:30

Drága leányom, mennyire szeretném, ha a keresztények mindenhol szívük mélyének hódolatukat fejeznék ki megszületésemért.

Forró óhajom, hogy Szentlelkem áthassa majd az egész emberiség szívét és lelkét ezalatt az idő alatt.

Születésem ünneplését valódi jelentéséért kell tisztelni. Ne feledjétek, hogy ekkor megváltásom ajándékát tisztelitek.

Atyám először ezért küldött Engem.

Ezért fogok ismét visszatérni, hogy a megváltás második esélyét ajánljam fel az emberiségnek.

Azt akarom gyermekeim, hogy a Keresztes Imahadjárat következő imáját ebben a Karácsonyi időben ajánljátok fel:

A Keresztes Imahadjárat 15. imája

Köszönet az Isteni Irgalmasság Ajándékáért:

Ó, Mennyei Atyánk, mélységes elismeréssel tisztelünk Téged azért az áldozatért, mely által Megváltót küldtél a világba. Örömmel, hálaadással, a hála alázatával ajánljuk fel Neked imánkat az Ajándékért, az Isteni Irgalmasság nagy ajándékáért, amellyel gyermekeidet most megajándékozod.  Ó, Legmagasságosabb Isten, tégy minket méltókká arra, hogy hálával elfogadjuk ezt a Nagy Irgalmasságot. Ámen.”

 

Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus