Klimatikus káosz lesz tapasztalható most számos országban. Az Én Atyám haragos

2011.08.25 20:00

Drága szeretteim, a másokért való imádkozásra szólítom fel valamennyi Ima harcosomat. Ez magában foglalja a hitetleneket, és azokat, akik az erőszak és gyűlölet csapdájába estek. Ők kétségbeesve vándorolnak, próbálják megtalálni a szeretetet és békét az életükben, de ezt lehetetlennek érzik. Rendületlenül kell imádkoznotok értük, mert imáitok nélkül a Pokol tűzébe fognak elmerülni. Ne engedjétek, hogy ez megtörténjen. Ha bátorítva lennének, hogy egy kicsit közeledjenek Felém, és készek lennének Szavaim meghallgatására, akkor kegyelmeket kapnának Tőlem, hogy Karjaimba vehessem őket.

Leányom, a világnak most el kell csendesednie és meg kell hallgatnia Engem. Nagyon rövid időn belül földrengések és áradások tanúja lesz a világ. A klimatikus katasztrófák által okozott káosz, számos országban lesz tapasztalható. Ezek az Én Atyám által kimért büntetések az emberiségre. A bűn meg lesz büntetve leányom, és azok az országok, melyek az abortusz hirdetésében vétkesek, nem fognak elmenekülni az Én Atyám keze elől, amely le fog sújtani. Az ima sok hasonló büntetést elhárított már, de az emberiség folytatja a bűn elkövetését, és undorító, ellenszenves bűnei által megbántja Atyámat amelyeket ember - ember ellen követ el, beleértve az anyaméhben levő ártatlan gyermekek ellen elkövetett förtelmes tetteket.

Sürgetlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért a gyermekeimért, akik olyan országokban élnek, melyek nem fogják elkerülni ezt a büntetést. Atyám haragos. Nem fogja tétlenül nézni, továbbra is, ahogyan az ember, magát az emberiséget pusztítja el. A Föld elpusztulna, ha az emberiséget nem állítaná meg. Szeretett Atyám, visszatartja ezen büntetés nagy részét a Nagyfigyelmeztetés utánig. Ezt követően, annak ellenére, hogy az emberek megtérnek, mégis folytatni fogják bűnös tetteiket. A megtapasztalt büntetések azt mutatják az emberiségnek, hogy Atyám szigorú is tud lenni. Ő minden gyermekét szereti, de ezt a világot Ő teremtette, ezért az ember olyan egyszerűen nem pusztíthatja azt el.

Imádkozzatok most Gyermekeim, minden testvéretekért.

 

Jézus Krisztus, Az Emberiség Királya