Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenő Keresztemnek tanúi lehessenek

2011.06.08 16:45

Szeretett leányom, közölnöm kell veled azokat az érzéseket, amelyeket most elviselek. Az első érzés, a boldogság érzése, ez azért van, mert lelkiismeretük megvilágosításakor oly sok irgalmasságot hozok gyermekeimnek.  Aztán itt vannak a nagy szomorúság könnyei is, azokért, akik nem is tudnak erről az eseményről és nem készülnek fel erre.

Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak erről a nagy eseményről, hogy megmentsék ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondanak, mert később meg fogják nekik köszönni.

Mondjátok el nekik az Igazságot. Kérjétek meg őket, hogy legyenek nyitottak. Ki kell őket oktatni arra, hogy a Keresztet fogják az égen látni, így lesznek felkészülve. Ennyi az egész, amit meg kell érteniük. Akkor majd elfogadják azt a kellemetlen érzést, amit akkor kell elviselniük, amikor az eddigi életük lejátszódik előttük. Mondd meg nekik, hogy gondolják át életüket és emlékezzenek azokra a fájdalmakra, amelyeket valószínűleg embertársaiknak okoztak.

A Nagyfigyelmeztetés után terjesszétek Igéimet

Gyermekeim, amint a Nagyfigyelmeztetés megtörtént, és amikor a megtérés is bekövetkezett, akkor siessetek terjeszteni Szent Igéimet. Ez nagy fontossággal bír, mert ez döntő periódus lesz. Az Én szeretett híveim munkái által gyermekeim mindenhol a helyes ösvényen fognak maradni. Ez az az idő lesz amikor az ima és a megtérés meg tudja gyengíteni a pusztulás hatását, amelyet az Antikrisztus és a hamis próféták uralma fog előidézni.

Most fogadjátok el az Igazságot a maga valóságában. Ne féljetek az Igazságtól. Öleljétek magatokhoz, mert ha ezt teszitek, akkor felszabadultok és Irántam való hűségetek képessé tesz majd benneteket, hogy Szent Igéimet megvédhessétek. A félelem visszatart benneteket, a bátorság pedig értékes gyermekeim, lelkeket ment. Az Én Nevemben folytatott harcaitok szenvedéseimet megkönnyíti és nagyon sok lelket, akiknek segítségetekre van szükségük, elvezet majd az Örök Életre.

Szeretetem irántatok, gyermekeim, mindent körülvesz, és intenzitása sohasem gyengül meg. Nehéz a keresztem, de amikor azt szívetekbe szeretettel veszítek fel, akkor a teher könnyű lesz. Ti, szeretett követőim, felszentelt szolgáim és laikusok legyetek az Én jövőbeli hadseregem, hogy legyetek segítségemre a sátán legyőzésében. Imádkozzatok a küzdőerőért, hogy megküzdhessetek hitetekért. A példás vezetés és a kegyelem által, amelyet mindazoknak adok, akik Nekem hűséget esküsznek, azonnali megtéréshez fog vezetni, amint Szent Igémet hirdetitek.

Ne feledjétek: Én minden időben veletek leszek. Sokan közületek, akik már egy ideje Hozzám csatlakoztak, most erősebben fogják a Szentlelket és a megkülönböztetés erejét magukban érezni, ami elcsodálkoztat majd benneteket. Úgy fogadjátok ezt, mint a legnagyobb adományt, amelyet ma az emberiség egyáltalán megkaphat. Ennyi sok kegyelmet nem adományoztam azóta, hogy a legértékesebb adományt a Szentlelket elküldtem az apostoloknak.

Ti, követőim, beleértve felszentelt szolgáimat is, legyetek az én igaz Egyházam. Úgy akarlak vezetni benneteket az Isten, az Örök Atya segítségével, hogy az összes gyermekemmel együtt besétálhassatok az Új Paradicsomba, ami rátok vár.

A ti szerető Megváltótok, Jézus Krisztus