Kérjetek, és adni fognak nektek. Ha hallgattok és szűkszavúak vagytok, nem tudok válaszolni nektek

2014.08.10 18:00

Drága szeretett leányom, megfordult a lap és ennek kapcsán sok változás fog bekövetkezni, amint az meg volt jövendölve. Ne féljetek, mert Én több alkalommal a Szavamat adtam nektek, hogy minden az Én Nagy Irgalmasságommal fog végződni, mely az összes lelket Szeretetem Fényébe és Együttérzésembe fogja söpörni. Csak Igazságosságomtól féljetek, de amikor az elszabadul, tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy mások javát és a világ üdvösségét szolgálja. Csak azért hajtom végre a büntetéseket, hogy megállítsam a gyűlölet terjedését, és hogy egy szikra szeretetet ébresszek a bűn foltjától megfeketedett lelkekben – ami talán még mindig bennük él -, hogy ez által Hozzám jöjjenek.

Miért gondolja az ember – különösen a jámbor -, hogy többet tud, mint Én? Hogy értelmesebb, mint az, Aki őt megteremtette? Hogy minden Velem kapcsolatos dolog racionális megítélése által, ignorálhatja Jelenlétemet? Az ember vesztét gőgje és büszkesége fogja okozni a saját megrögzöttségében. Az embernek nincs más hatalma, hacsak az nem, ami a lelkében van. A hit, ha tiszta, egy erőteljes dolog, és a hit az, csak egyedül a hit, mely által Én, Jézus Krisztus, reményt, szeretetet és örömet hozok nektek. Egyedül csak Én ruházhatom fel az embert nagy ajándékokkal, de csak akkor, ha azt kéri Tőlem, mivel nem kényszeríthetem azokat szabad akaratára.

Kérjetek, és adni fognak nektek. Hallgassatok csak, és legyetek szűkszavúak, és Én nem tudok válaszolni nektek, mert nem jöttök Hozzám. Forduljatok mindig Hozzám, és kérjetek Tőlem bármilyen szívességet, és Én mindig válaszolni fogok hívásotokra. Ne fordítsatok hátat Nekem, mondván: minden rendben lesz, az élet megy tovább. Az életet ki kell érdemelni. Az örökkévalóság Isten Ajándéka, és azoknak adatik, akik kérik azt. Sajnos sokan el fogják pazarolni az Örök Élet esélyét, mert azt gondolják, hogy az emberiség erősebb, mint bármilyen isten, aki lehet, hogy nem is létezik. És így meg fogják pecsételni a saját sorsukat, és a gőg bűne miatt hátat fognak fordítani az Örök Életnek, mert ennyire makacsok.

Megtagadtak Engem földi életük során, és meg fognak tagadni akkor is, amikor a Nagy Napon széttárt karokkal előttük fogok állni. El fognak fordulni Tőlem, és be fognak sétálni az oroszlán barlangjába, ahol egy perc békére sem fognak találni.

Jézusotok