Isten, az Atya: Féljetek, ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat

2013.08.25 18:00

Legdrágább leányom, e Legszentebb Küldetésemnek köszönhetően, örökségképpen egy nagy Ajándékot hagyok a világra. Megyek, hogy habozás nélkül megmentsek 200 millió lelket, független attól, hogy mennyire bántottak meg Engem, és ezt a jövő héten fogom megtenni annak a szenvedésnek köszönhetően, amely ehhez a Küldetéshez kapcsolódik.

Beavatkozásom Cselekedete a kérésednek köszönhető, leányom, és Én továbbra is nagy Ajándékokat fogok adni, mivelhogy ez a Küldetés folytatódik. Azok, akik szeretnek Engem, türelemmel fogják elviselni az üldöztetést amellyel szembesülnek, és továbbra is elviselik majd, mert ez az Én Kívánságom.

Azoknak, akik üldöznek téged, drága kicsinyem, mert továbbra is hirdeted Fiam Szent Szavát, tudniuk kell a következőket: Ha Fiamat ördögtől valónak mondjátok, meg foglak büntetni benneteket. Ha Legszentebb Szavát ördögtől valónak mondjátok és aztán azt mondjátok, hogy ti Isten gyermekei vagytok, a vadonba foglak  benneteket vetni. Semmi sem fogja megakadályozni prófétámat abban, hogy ezt a Küldetést befejezze. Semmi! Próbálkozzatok, ahogyan csak akartok, de kudarcot fogtok vallani, mert ti egy olyan harcot vívtok majd, amelyet sohasem fogtok megnyerni. Az Én Mindenható Hatalmamat nem lehet megérinteni, megváltoztatni vagy provokálni. Csak provokáljátok a világ megmentésére tett Isteni Beavatkozásomat és érezni fogjátok Haragomat. Féljetek, ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat. Büszkeségetek és engedetlenségetek lesz a bukásotok. Az egykori próféták által is figyelmeztettelek benneteket a Hangom figyelmen kívül hagyásának a következményeire.

Most továbblépek, hogy végső formába öntsem az emberiségre mért utolsó támadás kezdetét. Megengedtem, hogy sor kerüljön a végső harcra. Megadtam az utolsó esélyt a gonosznak, hogy megfertőzze azokat, akik vonzódnak hozzá. Azért tettem ezt, hogy Fiam Irgalma által a lelkek visszautasítsák majd a fenevadat. Ők a Fiam iránti hűségüknek köszönhetően meg fogják ezt tenni. Azok számára, akik nem ismernek Engem vagy Fiamat, nagy Kegyelmek fognak adatni, hogy ez által elfogadják majd az üdvösséget. Minden üdvösség Irgalmam Erejének köszönhető. Csak a makacs, megkeményedett szívűek maradnak hűségesek a fenevadhoz. A többieket Magamhoz fogom vonzani. Biztosítani fogom, hogy minden lehetőség megadassék minden lélek számára, hogy még az utolsó nap előtt megmenthessék magukat Fiam előtt.

Ez az utolsó Küldetés a Mennyben a kezdettől létre volt hozva. Minden angyal és szent együttesen azon munkálkodik, hogy minden Gyermekemet visszahozzák Hozzám, szeretett Atyjukhoz. Most van a végső utazás. Mindazok, akik a Fiammal járnak, maradjanak közel Hozzá ebben az időben. Ti nem lennétek képesek elviselni ezt a fájdalmas utazást, ha nem hallgatnátok meg, amit mond nektek. Ne inogjatok meg azok miatt, akik éjjel-nappal azon fognak munkálkodni, kényszerítve benneteket, hogy hátat fordítsatok. Ha megengeditek hogy ez megtörténjen, akkor nehéznek fogjátok találni, hogy újból összeszedjétek magatokat.

Fiam nélkül semmik vagytok. Nélkülem semmik vagytok. Amíg fel nem adtok mindent, hogy az Igazságot kövessétek, addig nem fogjátok azt megtalálni.

Csak próbáljátok megakadályozni, hogy Én, a ti Teremtőtök, továbbítsam az Igazságot a világ számára és le foglak csapni benneteket, és sírásotok nem fog vigaszra találni. A vadonba fogom dobni azokat a gőgösöket és arrogánsakat, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én. Nem fogtok sikert elérni, ha szembe szálltok Szavammal és letagadjátok Jelenlétemet, amikor Én próbállak megmenteni benneteket.

Hálátlan ember, kevés időd maradt! Azáltal, hogy hallgattok Rám, Hozzám jöhettek, de csak akkor, ha arcotokon csúsztok, és alázattal Fiam elé vetitek magatokat. Küldetésem most egy nagyon veszélyes fázisba került, mert azok, akik az ellenségeim, minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy azt darabokra szedjék. Ez úgy tűnik majd, mintha megtörténne, de tudnotok kell, hogy ellenségeimnek nagyon kevés ideje van, és hamarosan, amikor a Türelmem elfogy, ők már nem lesznek többé, mert sohasem fogják látni az Arcomat.

Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten