Irgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert

2011.12.02 22:35

Drága leányom, maradj erős, és gondolj arra a jó hírre, hogy Irgalmasságom vissza fogja hozni legtöbb dédelgetett gyermekemet Szent Szívem keblére.

Azoknak a szegény, szerencsétlen lelkeknek, akik a gonosznak zálogul adták életüket, szükségük van szenvedéseitekre, hogy megmenekülhessenek. Bár ezt nagyon nehéz megérteni és emberi szempontból nagyon nehéz elfogadni, mégis bíznotok kell Bennem. A te szenvedésed és hűséges követőim szenvedései a lelkek megváltását eredményezik. Egyetlenegy szenvedés sem hasztalan. Ez az áldozat egy ajándék Számomra. Ne feledjétek, hogy a szenvedés az Én terhemet könnyíti.

A saját szenvedéseimtől kimerülten, leányom, alig várom, hogy Örök Atyámmal együtt, végre megölelhessem egyesült gyermekeimet.

Ezt a következőképpen képzeljétek el: ha bármely szeretett családtag kivándorol, és sok év után hazatér, akkor oly nagy az izgalom! Gondoljatok arra a vágyra, melyet azok a szülők éreznek, akik sok éven keresztül nem látták egyik fiukat, vagy lányukat és, hogy az újra egyesülés mit jelenthet számukra.

Én mindannyiatokat rendíthetetlen szenvedéllyel szeretlek, gyermekek. Nagyon örvendek egyesülésünknek, amikor közületek mindenkit megölelhetek és Szívemhez szoríthatok. Készen áll családom, hogy egyesüljön végre, először azóta, hogy a Paradicsom Ádámnak és Évának meg lett teremtve.

Kiárasztom szeretetemet és Irgalmasságomat úgy, hogy beborítsa gyermekeimet a világ minden sarkában, minden fajtájút, minden bőrszínűt, minden vallásút és minden bűnöst.

Várjátok ezt a nagyszerű történelmi pillanatot! Végre a szerencsétlen gyűlölet, a szenvedés, a nyugtalanság, a bizalmatlanság, a kapzsiság, az erőszak és minden más gonosz dolog örökre el fog tűnni. Képzeljétek el, hogy milyen lesz ez, gyermekek. A szeretet és a béke csodálatos korszaka a világon.

Ne hagyjátok, hogy ezt bárki is elhibázza, az örök boldogság életét. Ti is szeretnétek, hogy testvéreitek ebből ne legyenek kizárva. Mert ha ki lennének zárva, akkor az örök sötétségben, a Pokol tüzében szenvednének. Örökre! Ezután már nincs visszaút.

Imádkozzatok, hogy ezt a Paradicsomot minden lélek örökölhesse. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akikért személyesen aggódtok. Imádkozzatok minden lélekért.

 

Jézusotok, Az egész emberiség Megmentője és Megváltója