Imádkozzatok mindazokért, akik nem látnak mást az anyagi nyereségen kívül

2011.08.10 00:05

Drága, szeretett leányom, ebben a szenvedésben ki kell tartanod, mert ezáltal lelkeket mentesz meg. Szenvedésed most abban a kínban nyilvánul meg, amelyet Én is elviselek az emberek bűneiért.   

Az emberi kapzsiság most olyan mértéket öltött, hogy társadalmatokban az erkölcs már nem számít.  Az emberi kapzsiság bűne azt jelenti, hogy ameddig az ember vágyai ki vannak elégítve, addig nem törődik azzal, hogy ki szenved kezei által.  Engedjétek, hogy elmondjam nektek azt, hogy akik másokat kínoznak a kapzsiság és fösvénység által, Szemeim elöl nem fognak elmenekülni. Őrködöm. Látok, figyelek. Megremegek, amikor annak vagyok tanúja, hogy az ember a rossz utat választja, odáig süllyedve, hogy mások kárán szerezzen vagyont magának.   

Ők, leányom, anyagi javak nélkül fognak maradni, ha csak nem könyörögnek Irgalmamért. A pénzük értéktelen lesz. Azoknak az embereknek, akik arra törekednek, hogy lelkeket kínozzanak azáltal, hogy ellopják, ami jog szerint a testvéreik tulajdona, azt mondom, hogy semmi más nem marad belőletek, csak hamu.  Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül semmi mást nem látnak, mert ha ezeknek a gonosz tetteknek nem fordítanak hátat, akkor ők félre lesznek állítva, és nem fognak Atyám Királyságába belépni.  

Ha ebben a világban másnak rosszat tesztek, akkor ti félre lesztek állítva, és a sátán barlangjába lesztek vetve. A mások kárán nyert vagyon, jogos igénynek tűnhet számotokra, de ez örökké tartó kínszenvedést fog nektek hozni.

Tegyétek most félre a kapzsiság és telhetetlenség fegyvereit. Keressétek a megváltást, mert ha ezt teszitek, akkor visszatér a béke a társadalomba.

 

A ti Megváltótok, Jóságos Bírótok,

Jézus Krisztus