Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok

2012.02.08 08:45

Drága szeretett leányom, nemsokára az összes megjövendölt prófécia feltárul a hitetlen világ előtt.

Még azok a tisztátalan lelkek sem fogják ezt figyelmen kívül hagyni, akik Engem, Isteni Megváltójukat és az Örök Atyát kerülik. Ők csodálkozni fognak azon, hogy miért történik mindez, és első alkalommal végre megértik, hogy nem ők ellenőrzik a saját sorsukat.

Téves hitük, és a jogosnak vélt személyes haszonszerzésük ellenére is, ők hamarosan fel fogják ismerni az igazságot.

Leányom, az út továbbra is az, hogy imádkozni kell ezekért a lelkekért, akik eltávolodtak Tőlem, hogy ne kövessék az Antikrisztus és a hamis próféta csábításait.

Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok. De természetesen, ez lehetetlenség, mert Én majd a legvégén fogok újra eljönni.

Mégis, ő minden olyan tulajdonsággal rendelkezni fog, amely becsapja majd a szegény lelkeket, elhitetvén velük, hogy Én vagyok az.

Ő csodákat fog tenni, a béke nagy cselekedeteit fogja gyakorolni, humanitárius tetteket és cselekedeteket hajt majd végre a nyilvánosság tetszésére.

Bálványozni fogják őt, és erejét a sátántól fogja kapni, a sötétség királyától.

Olyan meggyőző lesz majd, hogy sok felszentelt szolgám alázattal a lábai elé fog borulni, mert jeleket tesz majd, melyeket a nagy szentekkel fognak összefüggésbe hozni.

Szavamat, melyet neked adok, az utolsó idők prófétájának, elutasítják majd, és elvetik eretnekségnek tartván.

Leányom, most rengeteg figyelmeztetést adok neked, hogy a lehető legtöbb gyermekem megkaphassa az igazságot, még mielőtt mindez megtörténne.

Ne engedjétek megtéveszteni magatokat azok által, akik szemeitek előtt önmagukat szentként felmagasztalják. Ne tévesszenek meg benneteket a humanitárius cselekedetek, mintha azok mindig csak Tőlem származnának.

A Gonosz egy hazug. Ő ravasz, és időnként szerető és jóságos külsőt fog mutatni.

Óvakodjatok az olyan szervezetektől, melyeket dúsgazdag személyek képviselnek, akik dicsekednek az emberiség megmentése érdekében tett erőfeszítéseikkel. Sokan közülük titokban azon dolgoznak, hogy Szavamat hatályon kívül helyezzék.

Ezt a fajta megtévesztést fogja az Antikrisztus felhasználni, hogy jó szándékú, de hiszékeny követőket toborozzon.

Amint egyszer elcsábít benneteket, akkor csapdába kerültök. Akkor azzal bolondítnak majd benneteket, hogy vegyétek fel a fenevad bélyegét, melyet minden áron el kell kerülnetek, különben örökre elvesztek Számomra.

Legyetek mindig résen.

Feladatotok egyszerű: Ne feledjétek, hogy csak egy Isten van, a Szentháromság három személyben: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Minden más, melyet másként mutatnak be nektek, nem létezik.

 

Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus