Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől

2013.06.08 23:00

Drága szeretett leányom, miközben az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnbe, továbbra is az anyagi dolgokra törekszik, melyekről azt hiszi, hogy kielégítik a belsőleg érzett kíméletlen fájdalmat, mert amikor ennyire eltávolodnak Tőlem, semmi sem hozhat vigaszt számukra. Még egy pillanatra sem gondolnak Rám, annyira fogva tartja őket a világi javak – a haszontalan dolgok – hajhászása, amelyek semmit sem hoznak, csak az egyre több és több utáni vágyat.

Aztán ott vannak azok is, kiknek a világ varázsai iránti szeretete azt jelenti, hogy telhetetlenekké válnak. Ők a nagyobbra törekszenek, mivel azt hiszik, hogy azok értékesebbek. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ez az az eset, amikor kétségbe esnek, mert minél több vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbakká és zaklatottabbakká válnak. El fogják veszíteni más emberek iránti érdeklődésüket, és hamarosan elszigeteltek lesznek, mivel egy pókháló fogságába esnek, amelyet a gonosz szelleme szőtt, hogy csapdába csalja őket és hogy elpusztítsa a lelküket.

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől. A birtoklás iránti szeretetetek megsemmisíti a felebarátjaitok iránti szereteteteket. Önzőkké váltok egészen addig a pontig, hogy a mások szerencsétlenségével már nem fogtok törődni. Így engedelmeskedtek Isten Szavának?!

Abba kell hagynotok a gazdagság utáni törekvéseiteket. Akkor tisztább szívűekké váltok. De ha megengeditek ennek a fondorlatos bűnnek, hogy ködössé tegye az elméteket, akkor sohasem lesztek tiszta szívűek, és így nem lesztek méltók arra, hogy Színem elé jöjjetek. Azokat, akik szegények, kevésbé lehet rávenni arra, hogy elszakadjanak Tőlem. Azok, akik gazdagok, egyben szegények is, mivelhogy nekik még sokat kell tanulniuk mielőtt Szemeimben meg tudnák alázni magukat.

Mikor fogjátok végre megtanulni, hogy amíg az ember a világi örömeket előrébb helyezi, mint Engem, addig nem lesz képes felkészíteni lelkét, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?

Jézusotok