Figyelmeztető üzenet a világ vezetőinek

2011.05.25 22:00

Leányom, forrongnak a világ országai a nyugtalanságtól és a gyűlölettől, amelyet az emberek egymás iránt mutatnak és a bekövetkezendő természeti katasztrófák miatt is. A természet váratlanul kitör bilincseiből, figyelmen kívül hagyva az emberek arrogáns magabiztosságát hogy megmutassa nekik, hogy ők képtelenek mindent uralni.

Az embernek sok leckét kellett megtanulnia. A vezetőbeosztásban levők állandó erőfeszítése, hogy minél magasabb szintre kerüljenek, kihatással van az egyszerű emberre, aki a kormány vezetőire kell hagyatkozzon, hogy azok törődjenek szükségleteivel. Abban az egyben mutatkozik meg a valódi segítség, mert erre szüksége van az embernek,  hogy annak a bizonyos beosztásban levő vezetőnek, van –e igaz szeretet szívében embertársai iránt. Sajnos, a kapzsiság és a hatalomvágy azt mutatják, hogy sok világi vezetőnek valójában mások a szándékai.

Isten, az Atya nem fogja tovább bűnös tetteiteket eltűrni…

Figyelmeztetésem ezeknek a vezetőknek, legyenek bárhol és bárkik a világon, a következő: ha igazságtalanul fájdalmat és nélkülözést okoztok embertársaitoknak, akkor Atyám keze hamar le fog azokra az országokra és helységekre sújtani, ahol éltek. Bűnös tetteiteket nem fogja tovább eltűrni. Rejtőzzetek el, ha azt akarjátok, de ennek semmi értelme. Romboló fegyvereitek meg lesznek semmisítve. Az a bánásmód, ahogyan embertársaitokkal bántok, olyan helyzetet fog teremteni, amiért Istennek az Örök Atyának felelni fogtok, ha tetszik nektek, ha nem. Felelősségetek legyen erkölcsös, mert végül is cselekedeteitek után lesztek megítélve.

Vezessétek embertársaitokat szeretettel, legyetek figyelemmel és méltóságteljesek testi és morális jólétükre való tekintettel. Ha elvonjátok embertársaitok vallási jogait, vagy bármilyen diktatúra alá helyezitek őket, ami arra kényszeríti őket, hogy a politikai egység nevében ne tudják vallásukat gyakorolni, akkor ti el lesztek veszve. Nemcsak tetteitekért fogtok felelni, hanem az ítélet is szigorú lesz fölöttetek. Egyesek közületek, akik embertársaiknak Isten , az Örök Atya nevében hűséget esküdtek, mégis igazságtalan, új törvényeket hoznak be, amelyek által megvonják jogaitokat, hogy élelmiszerhez, vagy lakáshoz jussatok, vagy elveszik a vallási szabadságotokat, ezek Isten haragjával és lesújtó kezével kell szembe nézzenek.

A világ most szenved, mert országaiban diktatúra uralkodik, és mégsem azokon a helyeken, ahol ti azt hiszitek, hogy ez a helyzet. A világ a pénzügyi nehézségek miatt is szenved, amely a sebezhetőket gyengékké teszi. Azt mondom most azoknak a vezetőknek, akiknek még van egy kis keresztény együttérzésük: harcoljatok azért a jogért, hogy tanításaim, döntéseiteket befolyásolni tudják, ami mindenütt hatással lesz gyermekeimre.

Mindazoknak, akik hatalmuk erejével több országot elnyomnak, azáltal, hogy az emberiséget ellenőrzés alatt tartják, ami nemzetről – nemzetre kihatással lesz és ez nyomorba dönti őket, azt mondom, hogy legyetek tudatában annak, hogy cselekedetek meg lesz bűntetve. Az Isten, az Örök Atya eddig türelmes volt, abban a reményben, hogy fel fogjátok ismerni azt, hogy milyen haszontalan úton jártok. Helyette elit csoportosulásként nyomultatok előre, akik magukat fontosabbnak tartják a többi embernél. Figyelmeztetlek benneteket cselekedeteitek katasztrófában fognak végződni. A gazdagságtól, az uralkodástól és a kapzsiságtól való függőségetek nemcsak meztelenül és megsebzetten hagy majd vissza benneteket, hanem sokkal rosszabb állapotba fogtok kerülni azoknál, akiket a hatalom visszaélésével meggyaláztatok.

Eljött a harc ideje, hogy a világ megszabadulhasson a gonosztól és a sátán uralkodásától. Isten, az Örök Atya most azon van, hogy felébresszen benneteket, ezért eloldja a katasztrófák kötelékét, ide tartoznak a földrengések, cunamik és az árvizek. Összeesküvésetek a világ vezetőinek és a vallási vezetők megdöntésére, vagy hogy ellenőrző intézkedéseket hozzatok beleértve az egy – világ – pénznem behozatalát, nem fog figyelmen kívül maradni.

Mivel ti is látjátok, hogy ezek az események most vannak kibontakozóban, nehezetekre fog esni letagadni ezeket. Ezek az események megtörik vak hatalomvágyaitokat. Tisztában lesztek azzal, hogy tévúton haladtok.

És amikor mindez megtörténik, én ott leszek és várni fogok. Rohanni fogtok Hozzám, de nemcsak azért, hogy bocsánatot kérjetek, hanem, hogy szeretetetekkel elégtételt adjatok Nekem.

Ti pedig gyermekeim, nektek alapjában mély szeretet van szívetekben Irántam, legyetek az Én legnagyobb reménységem a gonosz és az egész világ igazságtalan politikai korrupciója leküzdésében. Imádkozzatok azért a segítségő kegyelemért, hogy visszatérhessetek Hozzám.

Olyan klímakatasztrófák, aminek Noé napjai óta, senki sem volt még tanúja.

Úgy, mint azt már megmondtam, a világ katasztrófáinak enyhítésében az ima fog segíteni, mert most olyan sorozatos katasztrófák lesznek a világon, amelyek az éghajlatváltozással hozhatók összefüggésbe, és amiben még az emberiségnek nem volt része Noé napjai óta. A világ, mint ahogyan ismeritek, szenvedni fog, attól a sok és hirtelen eseménytől, amelyek be fognak következni, és ezek majd káoszt és összezavarodást fognak okozni.

Miért hagytátok, hogy mindez megtörténjék? Azokhoz szólok, akiknek óriási politikai és pénzügyi befolyásai vannak, és akiknek tudomásuk van arról, hogy mi történik a zárt ajtók mögött. Ez az utolsó esélyetek arra, amelyet szeretetből és az emberek iránti együttérzésemből adok, hogy megtérjetek és befejezzétek gonosz útjaitokat, amelyen jártok. Különben szembe kell néznetek a következményekkel.

 

A ti Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus, az Irgalom Királya