Fiam, Muammar Gaddafi halála

2011.10.20 03:15

Drága szeretett leányom, most csökkenni fognak eddigi kétségeid, melyeket időről – időre Legszentebb Szavaim miatt éreztél.

Annak érdekében nyilvánítom ki próféciáimat, hogy bebizonyítsam a világnak, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, az egész emberiség Megváltója, aki ebben az időben, világszerte szólok gyermekeimhez.

Nem az a célom, hogy szenzációt keltsek, hanem az, hogy a világon senki se legyen kizárva legsürgetőbb hívásom meghallásából.

Fiam, Muammar Gaddafi halála, – akinek a lelke üdvéért te és mindazok, akik körülvesznek téged imádkoztatok – egyike azoknak az első próféciáknak, mely ezeknek az üzeneteknek a hitelességét a világ számára bizonyítani fogja. Ez számodra a jelem, hogy elméd megszabaduljon a kétségektől, melyek még benned maradtak. (a másik két vezető meggyilkolásának részletei és ezeknek a rémtetteknek az időzítése újból megadatott a látnoknőnek. Az eredeti üzenet 2011 februárjában volt kinyilatkoztatva.)

Leányom, te azért voltál kiválasztva, bármennyire is megrendít ez téged, hogy felkészítsd az emberiséget a béke új korszakára. Ez az az idő, amely majd a Nagyfigyelmeztetés után fog valamikor következni.

Menj és készülj fel szent küldetésed következő részére, hogy a Nagyfigyelmeztetés után is segíthess a lelkek megmentésében. Megkapod azokat a kegyelmeket, hogy erős maradhass. Gyermekeim, most végre mindenhol meghallják utolsó kiáltásomat a megtérésre.

Mindazok, akik Engem a legtöbbet bántanak

Sohase mutass félelmet ebben a munkában, mert nincs mitől félni. Sohase bizonytalanodj el és ne engedd, hogy a kudarcok, vagy a szóbeli gúnyolódások fékezzenek a Nekem végzett munkádban. Leányom, Én mindig melletted állok. Ezt soha ne felejtsd el! Ha Szent Szavaimért támadnak, miközben ezt teszik, maradj csendben. Szent Szavaimat mindig támadni fogják. Azok a szent lelkek bántanak meg (Engem) a legjobban, akik félelemből és óvatosságból az elsők között sértegetnek Engem üzeneteim miatt. A sátán tudja, hogy éppen kiválasztottaim és követőim elfordulása okozza Nekem a legnagyobb fájdalmat.

Te, leányom, most elkezdted érezni Szenvedésem testi fájdalmát (gyötrelmét), de te most már készen állsz arra, hogy egyesülve Velem, elfogadd ezt a fájdalmat. Ezek a megpróbáltatások nem fognak sokáig tartani, de az egész idő alatt azt a kínszenvedést fogod érezni, amit Én is érzek, amikor tanúja vagyok a bűnnek. Amint azt már megmondtam neked, ez egy ajándék számodra, és ezt a kiválasztottak közül csak kevesen kapják meg. Még akkor is, amikor ez félelmet okoz neked, meg kell értened, hogy szenvedésed nemcsak Szent Szívemhez hoz közelebb téged, hanem a Nagyfigyelmeztetés alatt lelkek millióit is meg fogja menteni.

Ez a szenvedés egyre intenzívebb lesz, amint a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik. Ezt csendben kell elviselned, mert így fogsz Nekem segíteni azoknak az értékes lelkeknek megmentésében, akiket különben a sátán megkaparintana Tőlem. Mondd meg gyermekeimnek, hogy nagyon örülök erős hitüknek, melyet Irántam mutatnak. Mondd meg nekik, hogy ezáltal közelebb kerülnek Szent Szívemhez. Mondd meg nekik, most megáldom őket, hogy erőt adjak nekik, amelyre szükségük lesz, amikor Vezetésem által ezeket a szent üzeneteket követik. Szükségük lesz az erőre, mert gyermekeimnek nem könnyű megemészteni ezeket a hatalmas változásokat, melyek most fognak történni a világotokban.

Imádkozzatok és váljatok egyé! Úgy nézzetek fel együtt az égre, mint a kis gyermekek, Istenbe, az Atyába vetett egyszerű bizalommal. Kérjétek meg Őt, Szent Nevemben, hogy egyesítsen benneteket dicsőséges hadseregében, az örök megváltás győzelme felé.

Teljes Isteni szeretetemmel áldalak meg benneteket, gyermekeim,

 

A ti Jézusotok