Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését

2012.09.03 10:08

Drága szeretett leányom, a hadsereg létrejött, és ennek sorai átterjednek majd a keresztény országokra, valamint a kommunisták által irányított országokra.

Egyetlen ország sem marad érintetlen Hadseregem, az Én Maradék Hadseregem által.

Hadseregemen belül mindenféle rangból álló sorok lesznek, azzal a céllal, hogy Küldetésem a lelkek megtérésére sikeres legyen.

Hadseregemben mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen szerepet játszanak, a következő közös jellemvonásuk lesz:

Alázatos szolgálattal fognak szolgálni Engem, és Irántam, Jézusuk iránti szeretetük lángolni fog az egész Küldetés során.

A Szentlélek által lángra gyújtott fáklyák nem pislákolni fognak, mert ez egy különleges Ajándék, hogy Katonáimat megerősítse.

Emlékezzetek arra, hogy ez egy háború lesz, egy háború, hogy megmentse az emberiséget. Egy háború, melyben Atyám biztosítani fogja, hogy Isten Nevében győzedelmeskedjék.

Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését, amilyen módon csak tudjátok.

Az ima fontos része az ilyen központoknak, mert ha ilyen imacsoportokat hoztok létre, akkor megerősítitek majd Hadseregem hatalmát.

A megtérést az én Nevemben megalapított imacsoportok számának arányában fogom növelni.

Ezeket az imacsoportokat nevezzétek el „Jézus az Emberiséghez”, és a többit bízzátok Rám.

Szentlelkem az ilyen csoportokban betakar majd benneteket, és vezetni fog utatok minden lépésében. Hamarosan további utasításokat adok nektek.

Legyetek békében. Boldog vagyok, hogy ti, szeretett Tanítványaim, ilyen szeretettel és bizalommal válaszoltatok Hívásomra.

 

Jézusotok