Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár

2012.01.27 23:50
Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, a Legmagasságosabb Isten Fia, és aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.
Drága szeretett leányom, sohasem szabad elfelejtened, hogy amikor nekem dolgozol, akkor üldözni fognak; az emberiség nem szereti hallani azt az igazságot, melyet ebben a végidőben kinyilatkoztatok neked.
Szent Szavamat oly hosszú ideje hatályon kívül helyezték, de nem tart sokáig ez az állapot.
Hangomat a világon mindenhol meg fogják hallani. Szeretetem, az Én teljes Dicsőségemben lesz kinyilatkoztatva, és az ember végül képes lesz arra, hogy megszabadítsa magát attól a bilincstől, melyet a sátán helyezett a bokáira.
Bár az igazság áthatja majd gyermekeim lelkét, és azt a szabadságot viszi nekik, melyre már oly hosszú ideje vágyakoznak, mégis ez sajnálatos módon megosztáshoz fog vezetni.
Szeretett szent szolgáim, papok és a Klérus minden igazhitű papja a Katolikus Egyházon belül, tudnotok kell, hogy mindnyájatokat szeretlek.
Oly sokan közületek, szívetek nagylelkűségével áldoztátok fel az életeteket Nekem. Most szükségetek lesz arra, hogy Rám támaszkodjatok.
Imádkoznotok kell a vezetés kegyelméért, hogy továbbra is erősek maradhassatok a hitetekben és a megkülönböztetés képességében.
A szemeteket egy pillanatra se fordítsátok el Rólam.
Szükségem van rátok nyájam felkészítésében, hogy az oly régóta várt Második Eljövetelemet a Földön üdvözölhessék.
Tartsatok ki, és ne engedjétek, hogy az Irántam való szereteteteket eltérítsék, nem számít, hogy milyen nagy nyomást gyakorolnak rátok.
Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell sürgetnem benneteket, hogy Egyházam megmentéséért fegyverkezzetek fel. Ez az igaz Egyház, mely sziklára épült, szeretett tanítványom, Péter által, sohasem fog megsemmisülni.
Az ellenség talán azt hiszi majd, hogy Egyházam valóban meg fog semmisülni, de ez ostoba feltételezés lenne részéről.
Senki sem fogja és nem is tudja majd Egyházamat megsemmisíteni. Dicsőségem hirdetésére a hamuból fog felemelkedni, mert földi Királyságom megmentésére fogok visszatérni.
Nektek sohasem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha!
Mert nélkülem nincs világosság. Világosság nélkül pedig nincs jövő.
Leányom, a Keresztes Imahadjárat 22. imáját adom neked az egész világ számára, hogy azt a katolikus Klérus imádkozza:

 

 Ima a Katolikus Klérus számára

 „Ó, szeretett Jézusom, tarts erőben engem, és éleszd újra, a nap minden pillanatában Irántad való szeretetem lángját. Ne hagyd soha, hogy ez a láng, a szeretet lángja, mely Irántad ég, pislákoljon, vagy kialudjon. Ne hagyd soha, hogy elgyengüljek a kísértések közepette. Add meg nekem a szükséges kegyelmeket hívatásom, odaadásom, hűségem tiszteletben tartásához, és hogy meg tudjam tartani az igazhitű Katolikus Egyház tanítását. Felajánlom Neked hűségemet, minden időben. Megfogadom, hogy elkötelezettségem által a Te hadseregedben fogok harcolni, hogy amikor újra eljössz, a Katolikus Egyház újra felemelkedhessen dicsőségben a Te üdvözlésedre, ó, drága Jézus. Ámen.”

 

 
Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus,
Az egész emberiség Királya