Felhívás a hitetlenek megtérésére

2011.12.07 04:00

Drága szeretett leányom, ma mindazokat szeretném felszólítani, akik hitetlenek, és gyenge hitűek. Különösképpen azokat hívom, akik oly nagyon elmerültek a materializmus útjain és azokat, akik a gazdagság selyemgubójában élnek, nem hagyván időt lelki jólétükre.

A legtöbb aggodalmat ti okozzátok Nekem gyermekeim, mert annyira eltávolodtatok Tőlem. Mégis mélyen szeretlek benneteket és azt remélem, hogy amint a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, azonnal válaszolni fogtok hívásomra.

Mennyire vágyom arra, hogy ti, gyermekeim megismerjetek Engem, és hogy megértsétek azt, hogy a világi javak páncélként leplet alkotnak, az igazság fényét zárva el tőletek.

Értetek hozzák majd az engesztelő lelkek a szenvedés legnagyobb áldozatait.

Kérlek benneteket, nyissátok meg elméteket és közeledjetek Hozzám, így magammal vihetlek benneteket és mindazokat, akik közel állnak hozzátok és az emberiség többi részét az Új Paradicsomba.

 

Szeretett Jézusotok, Az egész emberiség Megmentője és Megváltója