Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett. Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.

2013.02.14 18:00

Drága szeretett leányom, a csata Atyám Királysága és a Sátán birodalma között végre utolsó szakaszába lépett.  

Mennyire ostobává teszi a gonosz Isten gyermekeit, beleértve azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. A szabadkőművesség hatalma megnövekedett és ők nemcsak a politika világát lepik el, de az Isten Házát, az Ő Testét is a Földön.

A Katolikus Egyház sokkal megvetettebb, mint bármely más Egyház a Földön, amely Szent Szavamat hirdeti.

Ez azért van, mert azt (a Katolikus Egyházat) Én vezettem, és amely betartotta az emberiségnek adott Utasításaimat azóta, hogy kijelentettem: Péter apostolomnak kell megalapítania Egyházamat a Földön.

Földi Egyházam a gonosz célpontja lett, aki évszázadokon át megosztotta Egyházamat és megostorozta mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimhez járultak.

A gonosz egyetlen alkalommal sem hagyott alább Egyházam üldözésének tervével. Ő, a csaló, alattomos módon, álnokul, arrogánsan, kérkedően és teljes elbizakodottsággal azt hiszi, hogy hatalma mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a felelősség adatott, hogy Isten gyermekeit az örök életre vezessék.

Katolikus Egyházam már egy bizonyos ideje rettenetesen szenved a Sátán kezétől. Ők egyetlen egy alkalommal sem tudták békében teljesíteni szent kötelességeiket Velem szemben.

Aztán ő, a gonosz, hogy biztosítsa még több kár okozását, elküldte saját szolgáit, hogy elvegyüljenek felszentelt szolgáim közé.

Ekkor történt, hogy a gonosz förtelem belépett Egyházamba.

Amikor azok, akik a lelkek táplálására voltak kijelölve, bűnt követtek el, Én voltam az, Jézus Krisztus, Akit megvádoltak és a vádlottak padjára ültettek.

Minden megtévesztés közül a legnagyobb az volt, amikor a gonosz arról győzte meg az embert, hogy Én voltam az, Jézus, a Katolikus Egyház feje, Aki becsapta az emberiséget.

Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem idejéig. Engem, mint a világ Megváltóját félredobni az ember bűne miatt, beleértve azokat is, akik a félrevezetett lelkekért felelősek, a ti bukásotok lesz.

Az Igazság helyett a fenevad hazugsága lesz megengedve nektek, hogy romlottá tegye szíveteket. Ti most Egyházamban a gonosz ellenőrzése alatt vagytok és sokan fognak a hazugságok csapdájába esni, melyeket Igazságként fognak most bemutatni nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám Haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett. Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.

Jézusotok