Én az áldozati lelkeket arra használom fel, hogy a többi lelket is elhozzák Hozzám, akiket egyébként nem lehetne megmenteni

2014.05.07 23:43

Drága szeretett leányom, amikor hívom a lelkeket, hogy kövessenek Engem, akkor ez vegyes érzelmekkel tölti el őket, az ujjongástól egészen a szorongásig. Mert amikor Én felébresztem a lelkekben a Szentlélek Tüzét, akkor ez nagy Áldásokat hoz, de ezek mindig a szomorúság érzésének egyfajta árnyalatával érkeznek.

Amikor Én kiválasztom azokat a lelkeket, akik méltók Ajándékaimra, akkor ők megtapasztalják a Hozzám tartozás érzését, és kissé kívülállónak érzik magukat a világban, amelyben élnek. Ők felebarátjaikat, testvéreiket és nővéreiket egy új megvilágításban fogják látni. Ők különösen érzékenyek lesznek az Isten Teremtésének szépségeire, amikor mások arcába néznek, mert látni fogják Isten Jelenlétét. Egyetlen lélek sem lesz azok között, akikkel találkoznak, aki ne sugározná számukra Isten Jelenlétét, független attól, hogy azok mennyire távolodtak el Tőle az Ő Szemében. Őket egy megrendítő együttérzés fogja eltölteni, amit csak egy szülő érezhet gyermeke iránt. Ők egy váratlan és intenzív szeretetet fognak érezni az illető személy iránt, ami meg fogja döbbenteni és sokkolni fogja őket. Azonban a lelkekben lappangó sötétségnek is a tudatában lesznek, mely kész arra, hogy felfalja őket. A kiválasztott lélek az adott pillanatban azonnal észre fogja venni, hogy mi az, amit elvárnak tőle, és éppen emiatt fog ő Hozzám futni, elkezdvén segíteni Nekem a lelkek megmentésében, akik abban a veszélyben vannak, hogy elmerüljenek a sötétség állapotába – ennyire fogja félteni ezeket a lelkeket.

Egy áldozati lélek, egy kiválasztott lélek mindent felad, ami külsőséges az életében, és azzal, hogy ezt megteszi, nagymértékben dicsőíti Istent. A szenvedés, amit egy kiválasztott léleknek el kell viselnie, lelkeket szabadít meg az örök kárhozattól, és ennek eredményeként a Sátán és ügynökei legkeresettebb célpontjává válik. Ezek a lelkek az Én Passiómat szenvedik el, mely egy Ajándék Isten számára, s mitől fogva egyszer kiválasztottak, legtöbbjük többé már nem tud hátat fordítani Istennek. Azonban ott vannak azok is, akik kiválasztottak, de elutasítják Kelyhemet. Nektek imádkoznotok kell ezekért a szegény lelkekért, mert a Keresztem felvételéhez szükséges bátorság hiánya a két irány egyikébe fogja őket vezetni. Ők egy belső, lelki szenvedést fognak elviselni, mivel nehéznek fogják találni, hogy közelebb kerüljenek Hozzám. Aztán, el fognak merülni egy szekuláris világban, hogy elkerüljék elhívatásukat és ez semmi mást nem fog hozni számukra, mint egyfajta hamis reményérzetet.

Amikor egy szerető lélek imádkozik és megalázza önmagát Előttem, akkor ő Atyám Haragját lecsillapítja. Ez fogja majd megenyhíteni Atyám Büntetéseinek hatását, amelyet a világra mér. Ha egy kiválasztott lélek, akit az Irántam való szeretete miatt üldöznek, és aki ezt elviselhetetlennek érzi, csak ennyit mondana Nekem: „Jézus, vedd el szenvedésemet, és tégy vele azt, amit akarsz.”, akkor Én rendkívüli Kegyelmekkel árasztanám el őt. A lélek védett lenne a gonosszal szemben, és majd bátorságra kapna. Aztán ennek, a Bennem való teljes bizalmának köszönhetően a lélek tökéletességére emelkedne, és egy békés, nyugodt viselkedésre tenne szert. Oly sok áldozatra van szükség, de amikor az ilyen lelkek teljes engedelmességben mindent átadnak Nekem, és visszautasítják a Szavam ellenségeivel való együttműködést, akkor ez sok lélek üdvösségét eredményezi.

Én az áldozati lelkeket arra használom fel, hogy a többi lelket elhozzák Hozzám, akiket egyébként nem lehetne megmenten. Egyedül csak ilyen módon fognak és tudnak engesztelni az ilyen áldozati lelkek több millió ember lelkéért, akik elvágták a köldökzsinórt Tőlem. Ne féltsétek annyira a sötétségben lévő lelkeket ebben az időszakban, mert az Én kiválasztott lelkeim – az áldozati lelkek – most nagy számban vannak jelen a világban. Az ő kiegyensúlyozottságuk visszahozzák Menedékembe az elveszett lelkeket.

Jézusotok