Egyházamnak egy bizonyos töredéke most közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhallgattasson téged

2012.03.13 06:30

Drága szeretett leányom, végre ma megértetted, hogy Egyházam bizonyos tagjai nemcsak hogy nagyon ellenzik, de vissza is utasítják legszentebb Szavamat.

Azok, akik nem képesek arra, hogy lábaim elé vessék magukat és irgalomért könyörögjenek, azt hirdetik magukról, hogy képesek megítélni szent Szavamat, amelyek a lelkek megmentésére az emberiségnek adatnak.

Én olyan Isten vagyok, aki telve van irgalommal és azzal a vággyal, hogy minden gyermekét megmentse; és Én lassan gerjedek haragra.

Ma, próbára volt téve a türelmem, amikor egy újabb támadást tettek arra, hogy aláássák ezeket az üzeneteket, ebben az esetben egy férfi, aki azt állította, hogy az Én nevemben beszél.

Leányom, neked a mai naptól kezdve senkivel sem szabad foglalkoznod, aki ilyesmit képvisel, anélkül, hogy előbb engedélyt ne kértél volna tőlem.

Jelenleg Egyházamnak egy bizonyos töredéke közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhallgattasson téged.

Gyermekeim, ezek azok az idők, amikor a leglelkesebb követőim hite – beleértve Egyházam tagjait is – oly módon lesz próbára téve, amire még nem volt példa Keresztrefeszítésem óta.

Amilyen gonoszul bántak Velem, és ítéltek halálra Engem, annak idején, amikor először jöttem, mert az igazságot meg mertem mondani, ugyanolyan bánásmódot szabnak ki prófétáimra is, Második Eljövetelemig.

Ők gúny és nevetség tárgyává válnak, és bolondnak nézik őket, amikor Szavaimat terjesztik.

Őket azok fogják eretnekséggel vádolni, akik tanításaimat hirdetik, de akik most mégsem ismerik fel a világnak adott Szavamat.

Féljenek közületek mindazok, akik megkísérlik eltorlaszolni azt az utat, amelyet most lefektetek előttetek az emberiség megmentése érdekében.

Ti meg lesztek büntetve.

Nektek felelnetek kell majd Előttem azért az igazságtalanságért, amellyel fájdalmat okoztok azoknak, akiket azért küldtek, hogy ezekben a végidőkben Isten Szavát kinyilatkoztassák.

Amikor a prófétákat elutasítjátok, akkor Isten Szavát utasítjátok el.

Arroganciátok megvakít benneteket az igazságra, és ezért nincs jogotok ahhoz, hogy Engem képviseljetek.

Ti nagyon megbántotok Engem, és Szent Szavam visszautasítása mélyen megsebez Engem.

Sírok az Engem érő kegyetlen visszautasítás miatt, míg ti ugyanabban az időben tanításaim igazságainak felhígított változatát prédikáljátok.

Nektek most időt kell szentelnetek az Eukarisztia imádására, mielőtt Velem kommunikálnátok, hogy lehetővé tegyétek Számomra azt, hogy a megkülönböztetés ösvényén tudjalak vezetni benneteket.

Vizsgáljátok meg annak okát, hogy miért utasítjátok el Szent Szavamat.

Talán ez azért van, mert nem akarjátok meghallani a hitszakadás igazságát, amely markában tartja a Katolikus Egyházat?

Vagy pedig azért, mert nem fogadjátok el, hogy a csaló megfertőzte az Egyházat?

Nem értitek, hogy mindez már meg volt jövendölve?

Nektek oly módon kell imádkoznotok, hogy meglássátok az igazságot, és Hozzám kell jönnötök vezetésért, még mielőtt túl késő lenne.

 

Jézusotok,
Az emberiség Megváltója