Dicsőségetek pillanata Szemeim előtt – megmentésetek pillanata

2011.11.12 16:00

Drága szeretett leányom, azok számára a legnehezebb az elválás Tőlem, akik ismernek Engem.

Amint a lelkek röviden megpillantják irántuk való szeretetemet, akkor azt érzik majd, hogy nehéz elviselni az elválás fájdalmát. Ez fokozódik azoknál a lelkeknél, akik azt vallják, hogy szeretnek Engem, de haláluk után mégis a Tisztítótűzben találják magukat.

Bár a Tisztítótűzben levő lelkek végül mind a Mennyországba kerülnek, mégis az a fájdalom, melyet a Tőlem való elválasztás miatt éreznek, fájdalmas és nyomasztó.

Sok léleknek mondom, azoknak, akik hisznek Istenben: maga a pokol említése is gyötrelmet okoz szívükben. Aztán azoknak mondom, akik úgy találják, hogy lelküknek a Tisztítótűzben megtisztulásra van szükségük: ők is egy olyan nyomorúságot fognak érezni, mely a ma élők számára nehezen érthető.

Gyermekek, a ti időtök a földön annyira fontos, mert ebben az időszakban arra kell törekednetek, hogy lelketeket a böjt és a vezeklés által megtisztítsátok. Használjátok ki ezt az időt, mialatt megmenthetitek lelketeket. Ahhoz, hogy ezt tegyétek, mindig az alázatra kell törekednetek, annak érdekében tegyétek ezt, hogy kicsivé legyetek Szememben. Csak a kicsinyek juthatnak át a Paradicsom szűk kapuin.

Ezért köszöntenetek kell a Tisztítótűz ajándékát, mely a Nagyfigyelmeztetés alatt kerül megmutatásra számotokra, amikor vezeklésként bűneitekért meg kell tisztulnotok. Gyermekeim, nektek nem kell várnotok a halálig, hogy szembesülhessetek ezzel a megtisztulással. Ti áldottak vagytok gyermekek, mert bűneitekből egyetlen egy folt sem marad vissza a lelketeken. Azután elnyeritek az azonnali belépést az új Béke Korszakába, melyről beszélek nektek. Ez az a hely, ahová minden gyermekem eljut majd, aki a Nagyfigyelmeztetés alatt bűneiért a megbocsátást keresi. 

Nyissátok meg szíveteket és köszöntsetek Engem, amikor a bekövetkező Nagyfigyelmeztetéskor hozzátok jövök, és amikor képesek lesztek arra, hogy átölelhessetek Engem. Engedjétek meg Nekem, hogy megtarthassalak benneteket, és hogy megbocsáthassam bűneiteket, mert így az Enyém lesz végre a testetek, lelketek és szellemetek, teljes önátadásotok által, melyre oly nagy szükségem van részetekről.

Ez Szemeim előtt, a dicsőség pillanata lesz. Akkor lesztek igazán felkészülve a második szakaszra, amikor képesek lesztek egyesülni testvéreitekkel a földi Új Paradicsomban, melyet már a kezdetek – kezdetén megteremtett Isten, minden dolog Megteremtője.

Ez lesz a ti új és jogos otthonotok 1000 évre. Várjátok eljövetelemet szeretettel, reménnyel és örömmel! Nincs semmi, amitől félnetek kellene. Örvendjetek! Még egyszer eljövök, hogy megmentselek benneteket az emberiség ellenségétől. Ez alkalommal olyan gyenge a hatalma, hogy nehezére fog esni mindazok lelkét megkaparintania, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt tárt karokkal üdvözölnek majd Engem.

 

Jézusotok,

Az emberiség Megváltója