Az Irgalmasság és az együttérzés Királya

2011.05.30 03:00

Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani

Most hallgassatok meg gyermekeim, mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták.

Isteni Irgalmasságom sugarait, amelyet bemutatok a világnak, hogy közületek mindenki megízlelhesse azt, hogy milyen lesz az Utolsó Ítélet napja, sokan helytelenül fogják értelmezni. A Nagyfigyelmeztetés napja egy hónap elteltével közelebb került hozzátok, ezért időt kell találnotok arra, hogy felkészülhessetek Isteni Irgalmasságomra.

Sok-sok lélek nehezen fogja azt megérteni, hogy ez az esemény mit is jelent valójában. Ennek következményeként sokan fognak a sokk miatt meghalni, ami elszomorít Engem, mert amikor ezek a lelkek meglátják lelkük siralmas állapotát, nem fogják túlélni. Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket, ha azt akarjátok, hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra.

Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek, hogy milyen bűnbánóak vagytok, hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Őt, hogy bűneiteket megbocsássa. Egyedül csak azok lesznek kellőképpen felkészülve, akik szívükben erős szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt, az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek nagy a lelkierejük és erős a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni.

Ami pedig a többit illeti: olyan brutális lesz a sokk, ami éri őket, hogy holtan fognak összerogyni, amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késő lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét, amennyi csak lehetséges.

 

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus