Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik

2011.09.15 23:50

Drága szeretett Leányom, te most a szenvedés olyan részleteinek vagy a tanúja, amelyet a keresztre feszítéskor Én is elszenvedtem: Az elhagyatottságnak. Az Elutasításnak. Az Elszigeteltségnek. A hatóság elutasító, gúnyos kézlegyintése és különösen ájtatos követőim által. Még saját apostolaim is elutasítottak Engem, annak idején, amikor szükséget szenvedtem. Így, ne légy meglepve, ha ez veled is megtörténik.

Ma éjjel, egy vízió (látomás) is meg volt neked mutatva Rólam, amelyben a hóhérjaim előtt állok, akiket meg kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem és tanításaim igazságait. Így leszel te is kezelve és követőim is, azok kezei által, akik az igazságot nem tudják elfogadni, vagy ellenszenvesnek (utálatosnak) találják azt.

Leányom, általában az igazságot fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik, és néha istenkáromlásnak tartják. Sohase félj, mert azok a szavak, amelyeket Én adok neked, nem másak, mint az igazság. Nem szabad félned, hogy mindazt nyilvánosságra hozd, amit adok neked. Miért is adnék neked hazugságokat? Miért is próbálnám, hogy aláássak ezeknek az üzeneteknek, azáltal, hogy bármikor is megengedném, hogy igaztalanságok kerüljenek beléjük? Hiszen ez ellentétben állna Atyám akaratával. Még a sátánnak sincs megengedve, hogy beavatkozzon ezekbe az üzenetekbe, bármennyire is próbálkozik.

Amint ezek az üzenetek nagyobb intenzitást kapnak, több vita és gúny tárgya lesz. Mégis sokan vonzódni fognak hozzájuk az üzenetekhez, mert közben nem fogják elmulasztani a Szentlélek indíttatását, amely a lelküket indítja meg.

Idővel az Én gyermekeim meg fogják köszönni Nekem, hogy segítettem nekik, hogy áthatoljanak a zűrzavar tövises bokrain, melyek meg fogják gátolni őket abban, hogy a Paradicsom kapuját elérhessék, mert a mostani vezetésem nélkül, jelenleg, el lennének veszve. Nem lenne elég erejük ahhoz, hogy biztonságban vezessék őket az új Paradicsom kapuin keresztül, amely a béke új korszaka lesz a földön, és amely mindazokra vár, akik Engem és tanításaimat követik.

 

Szeretett Megváltótok és Tanítótok, Jézus Krisztus