Az Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket

2011.11.03 21:00

Drága szeretett leányom, az előre jelzett próféciák elkezdenek ismertté válni és (beteljesedésük) tanúságot fog tenni világszerte úgy, hogy senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni azokat.

Oly sok gyermekem nincs tisztában azzal a tartalommal, melyet Atyám könyve, a legszentebb Biblia tartalmaz. Kevés figyelmet fordítanak János Könyvére, melyben az egész világ az utolsó idők részleteit kapta meg. Ez az idő most jött el. Készüljetek fel mindannyian.

A Jelenések Könyvében található igazság nem más, mint a való igazság. Felismeritek a jeleket? A világban folytatódik a nyugtalanság, mely vad ütemben fog szétterjedni. Pénzrendszereteket egy globális csoport veszélyezteti, kik nemcsak a pénzeteket akarják, hanem még a lelketeket is el akarják lopni.

Az emberek gonoszsága nyilvánvaló, de nagy része titokban marad. Hírnökeim most veletek vannak gyermekeim, hogy segítsenek lelketek felkészítésében. Mindenesetre úgy ismerjétek fel őket, mint amilyenek azok valójában: A Szentlélek, mely a lelküket uralja, a megtérés elterjedéséhez fog vezetni.

Mindazok, akik elítélik próbálkozásaimat, hogy kommunikáljak veletek, hamarosan meg fogják érteni az igazságot. Azután gyermekeim egyesülni fognak ez ellen a gonosz hatalom ellen, melyet a sátán vezet. Ők (a sátán emberei) nem fognak győzni. Minden akadály útjukba lesz állítva Atyám keze által. Oly nagy az Ő Irgalmassága, hogy hatalma által meg fogja védeni gyermekeit és el fogja pusztítani mindazokat, akik továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a Csaló ösvényét kövessék.

Lehet bármilyen különböző nézetetek arról, hogy Én most valóban hozzátok szólok vagy sem, ennek nem lesz (különösebb) jelentősége. A Belém és az Én szeretett Atyámba, a legmagasságosabb Istenbe vetett hitetek az, ami a végén számítani fog.

Az imádság a legsürgetőbb gyermekek, bárhol is vagytok, bármilyen a vallásotok, bármi is a nézetetek. Egyesüljetek és imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy megvilágosodjatok ebben az időben. A sátán azon próbálkozik, hogy hátat fordítsatok Nekem, szeretett Megváltótoknak. Ne hallgassatok azokra a kétségekre és félelemre, melyeket a szívetekbe ültet. Ő, hazugságokat fog felhasználni, hogy megakadályozzon Engem abban, hogy Isteni Világosságommal eláraszthassam lelketeket. Oly nagyon szeretlek benneteket gyermekeim, hogy továbbra is hívni foglak benneteket, mindegy, hogy visszautasítotok Engem, vagy hátat fordítotok Nekem. Ezt a Szentlélek ereje által fogom megtenni. Ezért az ajándékért a következőképpen kell imádkoznotok:

„Ó, Jézus, értékes Véreddel takarj be engem, áraszd reám a Szentlelket, hogy fel tudjam ismerni, hogy ezek a szavak Tőled származnak. Tégy lélekben alázatossá engem. Fogadd Irgalmasan könyörgésemet és nyisd meg szívemet az igazság előtt.”

Még a legmegátalkodottabb bűnösöknek is válaszolni fogok, ha ezt az imát imádkozzák.

Adjatok Nekem esélyt arra, hogy Magamhoz hozzalak benneteket, hogy még a Nagyfigyelmeztetés előtt a lehető legtöbb gyermekemet egyesíthessem.

Ne feledjétek, hogy Szeretetem sohasem fog kialudni irántatok, függetlenül attól, hogy az egységre való felhívásomat mennyire nem hallgatjátok meg.

 

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus