Az ellenállás Második Eljövetelemmel szemben heves lesz

2012.03.22 11:11

Drága szeretett leányom, most az Én fájdalmam a te fájdalmad is lett, teljes egységben Velem. Habár ez nagyon nehéz lesz számodra, mégis sok örömöt és sok új kegyelmet hoz majd neked.

Most azt az ajándékot adom neked, hogy olvasni tudj a lelkekben.

Ezt a különleges ajándékot két okból hagyományozom rád. Az első: hogy a számodra szükséges védelmet nyújtsa neked, amikor majd kapcsolatba kerülsz néhány követőmmel.

A második: hogy megtérjenek azok a megkeményedett lelkek, akik szembe szállnak majd veled, amikor megkérdőjelezik Legszentebb Szavamat.

El kell fogadnod ezt az újabb szenvedést, amelyet most viselsz el, de tudnod kell, hogy ez azért fokozódik, mert a gonoszság is erősödött a világban.

Leányom, te és még sok kiválasztott lélek, ugyanabban az időben lelki és testi szenvedést tapasztaltok meg.

Ez tulajdonítható annak a szenvedésnek is, amelyet legszentebb Helytartóm is megtapasztal ezekben a napokban, amikor a legnagyobb megpróbáltatással kell szembenéznie.

Fogadd el kelyhemet, leányom; és mindazoknak, akik elfogadják Szent Szavamat ezen üzenetek által, azt mondom: tudnotok kell, hogy nagylelkűségetek, minden nap, a lelkek millióit menti meg. Egyetlen egy perc sem vész kárba szenvedéseitekből.

Tisztában vagyok azzal, hogy amikor magatokra veszítek keresztemet, és követtek Engem, akkor emiatt szenvedni is fogtok.

De tudnotok kell, ha ezt teszitek, akkor segítetek Nekem az emberiség nagy részének megmentésében. Ti segíteni fogtok Nekem a Földön való uralkodásom alatt is, miközben a csaló száműzetik, és Új Paradicsomom megjelenik a Földön.  

Miközben Velem együtt szenvedtek, követvén a Paradicsom felé vezető utat, tudnotok kell, hogy ugyanazt az utat fogjátok megtenni, mint amelyet Én is megtettem első eljövetelem alkalmából, a Kálvária felé.

A keresztények manapság talán azt hiszik, hogyha még egy második alkalommal is visszajönnék, nem lenne olyan kegyetlen bánásmódban részem. Nos, tévednek.

Az ellenállás Második Eljövetelemmel szemben heves lesz.

Szent Szavamat kigúnyolják és megkérdőjelezik, és ez már meg is történt.

Azok a gyermekeim, akik különösen szilárd és kemény meggyőződésűek, nem értik, hogy prófétáimat a többség nyilvánosan elutasítja éppen úgy, amint az már a múltban is megtörtént.

Szavamat, melyet ez alkalommal neked adok, az Egyház több körében máris figyelmen kívül hagyják, és elutasítják hasonlóképpen, ahogyan azt a farizeusok is tették az Én időmben a Földön.

Tanításom igazságait, amely sohasem változott, hazugságnak tartják.

Miért van ez? Elmondom nektek: azért, mert oly sokan kiforgatják tanításom igazságait, így már a halálos bűnben sem hisznek többé.

Így tehát sokan döntöttek úgy, hogy figyelmen kívül hagyják az igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Miért tagadják például azt, hogy az Új Ég és az Új Föld 1000 évig fog tartani?

Ez egy nagyon határozott kinyilatkoztatás, – és az igazság benne foglaltatik, hogy mindenki lássa.

De Szavam fölött mégis vitatkoznak.

A Jelenések könyvében és a Dániel könyvében található próféciákat csak részben kaptátok meg. Sokan közületek össze vannak zavarodva.

De ez azért van, mert ezek tartalma, amelyeket mindkét prófétának kinyilatkoztattak, zárva voltak és az idők végéig rejtve maradtak.

Egyedül csak Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya rendelkezem azzal a hatalommal, hogy ezek tartalmát kinyilatkoztassam az emberiségnek.

Miképpen állíthatjátok azt, hogy mindent tudtok Második Eljövetelemről, holott csak részeket ismertek belőle? Amikor azt még ki sem nyilatkoztatták?

Ha továbbra is tagadjátok Szavamat, a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után is,- bár ezek az Üzeneteim továbbra feltárásra kerülnek,- akkor ti vétkezni fogtok az Irgalmasság Kezének visszautasítása miatt.

Attól függetlenül, hogy mennyire hisztek Bennem vagy állítjátok, hogy ismertek Engem, ennek ellenére azt a bűnt fogjátok elkövetni, hogy megtagadtok Engem. Ennek eredményeképpen Számomra el fogtok veszni, és képtelenné váltok arra, hogy beléphessetek a Paradicsom kapuján.

Az Én kötelességem, hogy – tiszta szeretetet és együttérzést adván nektek – megpróbáljalak felkészíteni benneteket a végső időkre.

Kérlek benneteket, hogy ne utasítsatok vissza Engem ezen második alkalommal, amikor azért jövök, hogy az örök kárhozattól mentsem meg az emberiséget, és hogy felajánljam nektek az örök üdvösség kulcsát.

Mert szeretlek benneteket, szigorúnak kell lennem, és az Igazságra kell, hogy vezesselek benneteket.

Ne várjatok az ítélet napjáig az igazság felfedezésével.

Most jöjjetek Velem, és segítsetek Nekem az egész emberiség lelkének megmentésében.

 

Tanítótok és Megváltótok,
Jézus Krisztus